Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wróblewski Marian

Marian Wróblewski, ur. 25 III 1955 w Libiszowie k. Opoczna. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (absolutorium 1984).

1975–1984 członek duszpasterstw akademickich w Łodzi (DA Piątka przy bazylice katedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, DA przy kościele św. Urszuli Ledóchowskiej, DA Węzeł przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko). 1977–1980 uczestnik ROPCiO, drukarz i kolporter niezależnego pisma „Opinia”, kolporter niezależnych pism, m.in. „Ruch Związkowy”, „Gospodarz”, organizator transportów podziemnych wydawnictw z Warszawy do Łodzi; uczestnik demonstracji patriotycznych w Łodzi (m.in. 11 XI), 1978 współorganizator tamże akcji ulotkowej informującej o celach i zadaniach ROPCiO oraz akcji zamykania na kłódki kiosków Ruchu, utrudniającej sprzedaż oficjalnej prasy.

Od IX 1980 w NZS; członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego na PŁ, IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie. 1981 przew. samorządu studenckiego na PŁ. 1980–1981 kolporter niezależnych publikacji w Łodzi, 1980 drukarz niezależnego pisma „Jedność”, nast. prowadził szkolenia z drukowania w siedzibie MKZ Ziemi Łódzkiej.

13–31 XII 1981 w ukryciu. 1981–1983 koordynator kolportażu, nast. kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze” oraz książek w Łodzi. 1982–1984 współpracownik Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, zbierał informacje o sytuacji materialnej rodzin uwięzionych i internowanych. 1982 współpracownik grupy wydającej podziemne pismo „Jesteśmy”. 1982–1984 kilkukrotnie zatrzymany i przesłuchiwany pod fałszywymi zarzutami. 1983–1984 nauczyciel w SP nr 136 w Łodzi, 1984–1985 pracownik prywatnego warsztatu elektryczno-mechanicznego tamże. 1985–1989 współorganizator i uczestnik (m.in. z Pawłem Gniazdowskim, Piotrem Kociołkiem, Bogdanem Ścibutem, Wojciechem Walczakiem) nieformalnej grupy samokształceniowej opartej na społecznej nauce Kościoła. 1985–1990 pracownik fizyczny w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Siódemka tamże.

1990–1998 z-ca wójta Gminy Zgierz, 1999–2002 specjalista ds. współpracy z samorządem w Państwowym Funduszu Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, 2002–2003 pracownik administracyjny Serwis Opon – Wiktor Zajkiewicz, od 2004 PŁ. 1994–1996 członek Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych.

1979–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Dekorator.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry