Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyciślak Jan Lucjan

Jan Lucjan Wyciślak, ur. 1 I 1946 w Rzeszowie. 1975-1976 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże.

1966-1988 pracownik Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Przed 1980 współorganizator nielegalnej budowy kościołów w diecezji przemyskiej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego „S” w RPBP, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej w zarządzie przedsiębiorstwa; organizator regionalnej i krajowej struktury branżowej „S” budownictwa przy KK; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie.

28 I 1982 zatrzymany na terenie RPBP, 3 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. Od wiosny 1982 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym i Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny), współorganizator akcji pomocowych (pomoc rolników dla rodzin represjonowanych, pomoc żywnościowa dla Śląska), uczestnik Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie; od jesieni 1982 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, m.in. obserwator procesów politycznych w Rzeszowie, 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom; 1982-1989 współpracownik RKW „S” w Rzeszowie; 1985-1988 współorganizator Katolickich Tygodni Historycznych w Rzeszowie; w IV 1986 współautor instrukcji postępowania po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 30 VIII 1988 ogłosił jawną działalność TKZ „S” w RPBP (pierwsza jawna organizacja zakładowa „S” w regionie rzeszowskim), zwolniony z pracy; latem 1988 współtwórca Obywatelskiego Komitet Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

Od II 1989 współzałożyciel KO przy RKW w Rzeszowie, IV 1989 – 1991 sekretarz Rzeszowskiego KO „S”. W VI 1990 współorganizator konwojów z pomocą humanitarną dla Rumunii. 1990-2000 własna działalność gospodarcza, 2000-2001 zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w gabinecie wojewody, następnie sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie podkarpackim, 2001-2007 bezrobotny, 2007-2011 pracownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, od 2011 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego.

Autor licznych publikacji z historii XV w. i historii wojen XX w., redaktor audycji katolickich w lokalnym radio Via.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

11 X 1980 – 3 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 10 V 1982 – 26 I 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 14 VIII 1982 – 26 IV 1990 w ramach SOR krypt. Pięść; 26 V 1986 – 11 VIII 1987 w ramach SOS krypt. Oko; 12 IX 1988 – 9 IX 1989 w ramach KE/SOS krypt. Wycior/Grupa; 25 IX 1989 – 30 I 1990 w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry