Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zabża Teresa

Teresa Zabża, ur. 29 IX 1942 w Rawie Mazowieckiej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia romańska (1969) oraz studiów podyplomowych w Institut d’Études Politiques de Toulouse i Instytucie Studiów Europejskich w Gdańsku (1998).

1969-1970 zatrudniona w Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki w Sopocie, 1969-1974 lektorka jęz. francuskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 1971-2003 w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, tłumaczka dla dziennikarzy i związkowców zagranicznych; od IX 1980 w „S”, współzałożycielka „S” w SJO UG; członek KZ na UG, współpracowniczka MKZ, następnie ZR, redakcji „Serwisu Informacyjnego” BIPS oraz Lecha Wałęsy w kontaktach z prasą i delegacjami zagranicznymi.

Po 13 XII 1981 w TKZ na UG: m.in. przy przydzielaniu pomocy ze składek związkowych i dystrybucji pomocy charytatywnej z Zachodu. 1982-1989 w obsłudze biura L. Wałęsy, m.in. prowadziła (ze znajomymi z UG: Stanisławem Bławatem, Urszulą Grzywalską, Haliną Kwiecińską, Moniką Limon, Danutą Stanilewicz, Anną Szalą i Bronisławą Zielonką) korespondencję zagraniczną. Wielokrotnie przesłuchiwana, odmawiano jej wydania paszportu. Od 1987 tłumacz przysięgły przy Sądzie Wojewódzkim (obecnie Okręgowym) w Gdańsku.

1989-2007 pracowniczka KK „S”, w Dziale Zagranicznym, od 1993 dorywczo tłumaczka przy Komisji Europejskiej w Brukseli. 1994-2006 własna działalność gospodarcza. Od 2000 członek Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej „S” na UG. 1995-2000 w Ruchu Stu, szefowa Koła w Sopocie. Od 2007 na emeryturze, z ramienia „S” w Komitecie Kobiet Europejskiej Federacji Emerytów i Rencistów przy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry