Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zacha Roman

Roman Zacha, ur. 2 XI 1953 w Gostyniu, zm. 7 V 2013. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych (1971).

1971-1976 zatrudniony w KWK Bolesław Śmiały, 1973-1975 zasadnicza służba wojskowa, od 1976 zatrudniony w KWK Ziemowit w Tychach-Lędzinach.

31 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku; od IX 1980 w „S” w KWK Ziemowit.

15-24 XII 1981 współorganizator, uczestnik strajku, odpowiedzialny za zabezpieczenie chodnika łączącego KWK Piast z KWK Ziemowit. 2 I 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, 4 I do KW MO w Katowicach, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach; 1 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Strzelcach Opolskich, Raciborzu i Strzelinie, 25 VI 1982 – 25 VI 1983 przerwa w odbywaniu kary (ze względu na trudną sytuację rodzinną), 30 VI 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa, zwolniony z pracy. VII 1982 – 1983 ładowacz śmieci w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tychach.

Od 1983 na emigracji w Niemczech. 1984-2002 zatrudniony w firmie Frölich & Klüpfel w koncernie Heitkamp-Deilmann-Haniel w Gelsenkirchen. Od 1984 członek IG BCE (oddział niemieckiej Federacji ZZ). Od 2000 na rencie.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry