Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zacharko Jerzy

Jerzy Zacharko, ur. 23 IV 1951 w Mszanie Dolnej. Ukończył Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu (1970).

1974-1992 zatrudniony w PSS Społem w Zakopanem. 1975-1981 w PZPR (wyrzucony). Od 1974 członek Tatrzańskiego Klubu Kolekcjonerów.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (m.in. z Beatą Łukowicz), następnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Zakopanem (ukonstytuował się 24 X 1980), od 31 X 1980 członek założyciel Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Zakopanem, wybrany z Jerzym Lewcunem na koordynatora jej działalności, faktycznie jej przewodniczący. 26-27 XI 1980 delegat z Zakopanego (z Wojciechem Gachem) na I Zjazd „S” Pracowników Społem w Gdyni, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Społem, od 13 II 1981 p.o. przewodniczący, od II Zjazdu „S” Pracowników Społem (26-28 X 1981, Zakopane) przewodniczący, członek zespołu do opracowania raportu „Warunki pracy handlu” dla sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz zespołu prowadzącego negocjacje z rządem. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, następnie szef sekcji interwencji Delegatury ZR Małopolska w Zakopanem.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (założyciel z Krzysztofem Gołowskim, Stanisławem Piechotą, Wacławem Mojkiem i Wacławem Kostrzewskim poczty obozowej), Kielcach-Piaskach i Uhercach, 22 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu drukarz wydawnictw podziemnych, organizator kolportażu, kolporter m.in. „Biuletynu Podhalańskiego” (1986-1989), uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.

Od 19 IV 1989 członek KO „S” w Zakopanem, organizator kampanii wyborczej, członek Grupy Roboczej (ciało wykonawcze KO „S”). Od 19 IX 1989 przewodniczący KO „S” w Zakopanem. Od 4 V 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Miejskiej „S” (powstała 28 IV 1989), od II 1990 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S”, w 1990 szef Delegatury „S” w Zakopanem. Od 24 III 1990 prezes Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem. 1992-2002 współzałożyciel, współwłaściciel, szef Agencji Reklamowo-Poligraficznej. 1998-2002 oraz od 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej w PSS Społem. 1998-2002 radny, wiceprzewodniczący rady Miasta Zakopane, przewodniczący Komisji Oświaty, 2002-2006 wiceburmistrz Zakopanego, od 21 XI 2010 radny Miasta Zakopane (z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Solidarne Zakopane), od 30 XI 2010 przewodniczący rady, członek Komisji Urbanistyki i Rozwoju oraz Komisji Kultury.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Od 20 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 7 I 1983 – 22 XI 1985 przez p. V KM MO/RUSW w Zakopanem w ramach KE (bez kryptonimu); 12 V 1986 – 9 IX 1987 przez Inspektorat 2 WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Kolekcjoner.

 

Jan Szpil

Opcje strony

do góry