Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zacharow Jerzy Wiesław

Jerzy Wiesław Zacharow, ur. 16 V 1947 w Zamościu. Ukończył I LO im. Jana Zamoyskiego tamże (1965).

1965-1967 pracownik Geoprojektu Gdańsk, 1968-1972 Zakładów Mięsnych w Zamościu, 1972-1980 Zamojskich Fabryk Mebli, 1980-1982 Kombinatu Budowlanego w Zamościu. 1975-1981 działacz Koła PTTK Traki przy ZFM, przewodnik po Zamościu i Roztoczu.

Od X 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w KB, od XI 1980 przewodniczący KZ; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, obserwator na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, od 10 I 1982 we Włodawie, od 23 IV 1982 w Kwidzynie (uczestnik głodówki protestacyjnej), od 30 XI 1982 na przepustce, 7 XII 1982 uchylono internowanie; zwolniony z pracy. Po uzyskaniu uprawnień rzemieślniczych zatrudniony w rodzinnym zakładzie ślusarskim. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Informatora NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”, uczestnik akcji ulotkowych, zaangażowany w pomoc żywnościową i medyczną (lekarstwa) na rzecz represjonowanych; uczestnik niezależnych uroczystości 3 V, 11 XI. Jeden z pomysłodawców fikcyjnej struktury pn. Samoobrona Społeczna Ziemi Zamojskiej, przedsięwzięcia mającego na celu zmylenie SB. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami i mandatami, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu.

Od IV 1989 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Zamościu. 1989-1990 przewodniczący Rady Programowej KO tamże; 1990-1994 radny Miasta Zamość z listy KO. 1992-2002 założyciel i przewodniczący Forum Obywatelskiego Zamojszczyzny; 2002-2006 radny Miasta Zamość z listy Komitetu Wyborczego Marcina Zamoyskiego. Od 2007 przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny. Organizator pielgrzymek rowerowych do Rzymu (1999), Lourdes i Fatimy (2000), Lwowa (2001), Medjugorie (2001), Wilna (2003).

Autor ''Wspomnień z rowerowej pielgrzymki do Ojca Świętego 1999'' (Zamość 2000).

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2001).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Biały; 15 VI 1984 – 20 X 1986 w ramach SOR krypt. Fanatycy; od 16 I 1987 w ramach SOR krypt. Inspirator.

 

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry