Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zwiercan Roman

Roman Zwiercan, ur. 28 VIII 1962 w Gdańsku. Ukończył szkołę podstawową (1977), 1977–1980 uczeń Technikum Przetwórstwa Rybnego w Gdyni, 1980–1981 Technikum Górniczego w Lubinie, Liceum Chłodniczego (przy Zespole Szkół Zawodowych) w Gdyni.

7 XI 1981 nielegalnie przekroczył granicę Polski z Czechosłowacją, 8 XI 1981 zatrzymany w pociągu relacji Praga-Paryż przez czechosłowacką służbę graniczną, 17 XI 1981 przekazany stronie polskiej. 19 XI 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie. 18 II 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od VIII 1982 sztauer w Zarządzie Portu Gdynia. 28 VIII 1982 ukrył się na statku „Norwid” i nielegalnie próbował przekroczyć granicę morską kraju. 29 VIII 1982 zatrzymany przez WOP na redzie portu w Świnoujściu, 30 VIII 1982 aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Szczecinie, osadzony w AŚ tamże i w ZK w Wejherowie. 9 II 1983 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Włocławku, AŚ w Gdańsku i ZK w Gdańsku-Przeróbce. 8 VI 1984 warunkowo zwolniony przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni z odbywania reszty kary, poddany pod dozór kuratora sądowego. 1984–1985 robotnik Zakładów Przemysłu Drzewnego w Gdyni. Od XII 1984 członek SW Oddział Trójmiasto, organizator druku i kolportażu m.in. podziemnych pism „Solidarność Walcząca Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, kart okolicznościowych, kalendarzy i in. W II 1985 spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 28 II 1985 organizator 15-minutowego strajku w zakładzie, zwolniony z pracy, 6 III 1985 w proteście wszedł na komin stoczni, namalował napis „głodówka” i wywiesił biało-czerwoną flagę (z Adamem Borowskim). W 1985 zaopatrzeniowiec w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie. 6–10 X 1985 w Gdyni organizator i szef grupy malującej hasła wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, rozlepiającej i rozrzucającej ulotki w pociągach SKM. Od 10 X 1985 (po zatrzymaniach członków grupy) w ukryciu, od 17 X 1985 ścigany listem gończym, 31 X 1986 zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, w III 1987 śledztwo umorzono. W I 1986 organizator (z Edwardem Frankiewiczem) w SKP Grupy Zakładowej SW do akcji specjalnych, m.in. podczas zebrań zakładowego aktywu PZPR odcinano prąd, wrzucano świece dymne, blokowano drzwi. W II 1987 (z inspiracji A. Kołodzieja) własnoręcznie przygotował i zdetonował ładunek wybuchowy pod gmachem KM PZPR w Gdyni (akcja przeprowadzona została w godz. wieczornych, aby nikogo nie było w okolicy) w celu zastraszenia władz partyjnych i utwierdzenia ich w przekonaniu, że SW gotowa jest podjąć rzeczywistą walkę z komunistami. W III 1987 aresztowany pod fałszywym zarzutem kradzieży samochodu i posiadania fałszywych dokumentów, osadzony w AŚ w Gdańsku, w X 1988 zwolniony. 5 VI 1991 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył postępowanie. Od XI 1988 kierownik Oddziału Trójmiasto SW, członek Komitetu Wykonawczego SW, 1988–1990 współorganizator Wydawnictwa Petit.

Od 1990 współwłaściciel prywatnego wydawnictwa. Od 2003 wiceprezes Fundacji Podaruj Dzieciom Nowe Życie, od 2010 wiceprezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

12 III 1985 – 25 XII 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Kominiarze; 9 II 1988 – XI 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry