Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zwoźniak Zdzisław

 

Zdzisław Zwoźniak, ur. 5 VII 1929 w Sosnowcu, zm. 2 V 2007 w Chorzowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz.Prawa (1963).

Od 1957 członek SDP.

1950–1954 – student filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 1953–1954 dziennikarz we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”, 1954–1956 (redaktor działu kulturalnego) w „Gościu Niedzielnym” w Katowicach, 1957–1981 „Panoramie” (od 1972 z-ca kierownika działu kulturalnego), 1959–1963 w nieformalnym oddziale Zespołu Więzi w Katowicach (m.in. w jego mieszkaniu odbywały się spotkania), 1983–1986 ponownie w „Gościu Niedzielnym”.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 przew. KZ przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym RSW Prasa-Książka-Ruch. II – V 1981 redaktor niezależnego biuletynu „Wprost”, współpracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ w Katowicach, od IX 1981 współpracownik „Tygodnika Katowickiego”, przew. Rady Programowo-Doradczej ds. Komunikacji Społecznej przy ZR, 10 XII 1981 mianowany redaktorem nacz. tygodnika „Solidarność Jastrzębie”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, od 5 II 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, w IV 1982 przewieziony do I Kliniki Chirurgii Ogólnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 10 V 1982 zwolniony po operacji i interwencjach bp. Herberta Bednorza. Od 1983 współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (ps. Bogdan). 1984–1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach. 1985–1989 założyciel i redaktor katowickiego dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Jesteśmy”, 1986–1989 przew. Komitetu Kultury Niezależnej (w ramach Śląsko-Dąbrowskiego OKN-a). 1986–1990 założyciel i szef podziemnego wydawnictwa Oficyna Śląska. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. Od 1983 na rencie.

1989–1990 członek Śląsko-Dąbrowskiego KO, przew. Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Autor kilku książek, pionier badań nad dziejami śląsko-zagłębiowskiej „S”, m.in. autor opracowania historycznego Jak się rodziła „Solidarność” – Region Śląsko-Dąbrowski 1980–1981 (Warszawa 1990). 1995–2005 współtwórca i redaktor nacz. pisma „Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” (8 zeszytów).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2007).

20 VII 1961 – 1966 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Odłam; 21 V 1982 – 13 X 1983 przez Wydz. II/Wydz. IV KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Żurnalista; 10 IV 1984 – 12 IX 1988 przez Wydz. IV WUSW w ramach KE krypt. Bumerang.

 

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry