Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zybertowicz Andrzej

Andrzej Zybertowicz, ur. 30 IX 1954 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historii (1977), w 1985 doktorat, w 1997 habilitacja, od 1999 profesor UMK w Toruniu.

1977-1989 asystent w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1980 współautor (wraz z Romanem Bäckerem) tekstu programowego ''Ostatnia szansa PZPR'' Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Podstawowych Organizacji Partyjnych w Toruniu (tzw. struktury poziome PZPR). W 1981 współorganizator Klubu Myśli Politycznej Rzeczywistość.

13 XII 1981 autor, kolporter ulotki protestującej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; w 1982 redaktor, autor tekstów w toruńskim czasopiśmie podziemnym „Obecność”, organizator siatki kolportażu prasy podziemnej, ulotek w Toruniu; 6 VII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, 14 IX 1982, zwolniony ze względu na zły stan zdrowia, w 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1983-1986 członek Kolegium Otryckiego czasopisma „Colloquia Communia” (ukazującego się na Uniwersytecie Warszawskim). W 1984 współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. W 1988 wykładowca w Klubie Myśli Politycznej w Toruniu.

1989-1998 adiunkt w Katedrze (od 1995 Instytut) Socjologii UMK, 1998-2006 dyr. Instytutu, 2006 – IX 2007 założyciel, następnie pierwszy kierownik Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego, VII-XI 2007 doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego, od I 2008 prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa.

Autor wielu książek i artykułów, m.in.: ''Między dogmatem a programem badawczym: problemy stosowania materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej'' (Warszawa-Poznań 1990), ''W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy'' (Warszawa 1993), ''Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy'' (Toruń 1995), twórca teorii ukladu polityczno-biznesowego.

Do 15 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Toruniu w ramach SOR krypt. Drukarz; do 24 VII 1985 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Topola; 3 XII 1987 - 2 X 1989 w ramach SOR krypt. Consensus.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry