Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Żaba Jacek

Jacek Żaba, ur. 23 IX 1963 w Krakowie, zm. 5 II 1989 tamże. Ukończył ZSZ tamże (betoniarz).

W 1981 pracownik Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracji Wars Oddział Wagonów w Krakowie, 1981–1982 i 1983–1986 elektromonter akumulatorów w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów MPK w Krakowie-Nowej Hucie.

Od IX 1980 w „S”.

31 VIII 1982 zatrzymany podczas demonstracji w Krakowie-Nowej Hucie z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, 2 IX aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Krakowie i AŚ tamże, XII 1982 zwolniony z pracy, 7 I 1983 zwolniony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, 18 X 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. XI 1983 – III 1986 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej w zakładzie, uczestnik zbiórek pieniężnych wśród pracowników MPK, łącznik z in. zakładami, m.in. z zajezdnią w Krakowie-Czyżynach (z Kazimierzem Krauze); kolporter podziemnych wydawnictw 12/13 XII 1985 uczestnik akcji w zajezdni Krakowie-Czyżynach (z K. Krauze) przecięcia pasków klinowych napędzających kompresory powietrza 30 autobusów w zw. z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Od III 1986 (aresztowania K. Krauzego) w ukryciu, 4 IV aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, oskarżony o niszczenie mienia i przynależność do nielegalnej organizacji, 26 VI 1986 skazany przez Sąd Wojewódzki tamże na 1,5 roku pozbawienia wolności, 24 X 1986 zwolniony na 6-mies. przerwę w odbywaniu kary ze wzgl. na stan zdrowia (pobyt w szpitalu), nast. przedłużaną do 17 V 1988; nie zgłosił się do odbycia reszty kary. Obrońca Andrzej Buczkowski kilkakrotnie występował o ułaskawienie. 15 VII 1988 zatrzymany, osadzony w AŚ w Krakowie, 19 VIII 1988 Sąd Wojewódzki w Krakowie wydał decyzję o rocznej przerwie w odbywaniu kary na leczenie szpitalne. 4 II 1989 podczas dwudniowej przepustki ze szpitala wyskoczył z okna mieszkania, zmarł nast. dnia w szpitalu nie odzyskawszy przytomności.

13 XII 1985 – 26 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Klin.

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry