Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Batko Jerzy Leszek

Jerzy Leszek Batko, ur. 14 V 1957 w Kluczach, k. Olkusza. Ukończył Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Dobczycach (1977).

13 X 1977 – 18 II 1978 elektromonter w Wytwórni Sprzętu Elektrotechnicznego i Pomiarowego Spólnota w Krakowie.

1977–1978 współpracownik SKS w Krakowie. Od 1977 poprzez siostrę Liliannę (późn. Sonik) w kontakcie z Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem i Januszem Szpotańskim. 1977–1978 kolporter niezależnych wydawnictw KSS KOR (z Adamem Bednarzem, Józefem Solawą), które otrzymywał m.in. od Józefa Śreniowskiego. 1977/1978 organizator spotkań robotników ze Spólnoty z Janem Lityńskim. 1978–1980 zasadnicza służba wojskowa. Od 1979 prowadzi gospodarstwo rolne w Ochojnie.

Od IX 1980 (ze Stanisławem Koschem) w kontakcie z Katarzyną Bielańską, Juliuszem Osuchowskim, Wiesławem Kęcikiem zakładał koła NSZZ Rolników/ NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Mogilanach, Świątnikach Górnych, Wrząsowicach, Ochojnie. Od 7 XII 1980 kolejno członek Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej Polski Południowej i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Krakowie. 1980–1981 przew. Gminnego Komitetu Solidarności Wiejskiej/„S” RI w Świątnikach. 1–3 I 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych. 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy zw. zaw. rolników w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i w Załężu k. Rzeszowa; w I 1982 (z Michałem Żurkiem i Krzysztofem Ogorzałkiem) uczestnik protestu głodowego przeciwko warunkom bytowym oraz niemożności uczestniczenia w niedzielnej mszy, 29 III 1982 zwolniony. W poł. lat. 80. uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świątnikach, św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile. V – XI 1984 na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Agronomicznej w Rennes przebywał we Francji na szkoleniu rolniczym. W poł. lat. 80. XX w. zaangażowany w wysyłanie rolników na szkolenia do Francji.

1989–1990 członek Gminnego Komitetu Obywatelskiego w Świątnikach. 1990 redaktor „Gazety Gminnej. Biuletynu Informacyjnego Gminnego Komitetu Obywatelskiego «S»”. 1994–2010 wójt/burmistrz Miasta i Gminy Świątniki; od 2010 prowadzi w Ochojnie Galerię Sztuki Współczesnej; od 2013 niepubliczne przedszkole Malowniczy Ogród tamże. 1997–2001 w SKL, członek władz woj. i delegat na zjazd krajowy.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

26 I – 10 V 1978 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Brat, 29 XII 1981 – 25 X 1988 przez Wydz. IV KW MO w Krakowie/p. VI RUSW w Skawinie w ramach KE krypt. BL.

Mateusz Szpytma, Piotr Hlebowicz

Opcje strony

do góry