Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kukołowicz Romuald

Romuald Kukołowicz, ur. 18 XII 1921 w Wilnie, zm. 25 IV 2008 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawno-Ekonomiczny, kier. ekonomicznego (1948), doktorat z socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1966).

Od 28 IX 1939 członek Związku Wolnych Polaków w Wilnie, nast. SZP, ZWZ i AK, VII 1944 uczestnik walk o wyzwolenie Wilna. II 1945 repatriowany do Łodzi; II–VII 1945 uczestnik konspiracji niepodległościowej. 1945–1951 członek Sodalicji Mariańskiej. 21 XII 1945 aresztowany przez WUBP w Łodzi, 18 I 1946 zwolniony. 1945–1948 pracownik Instytutu Katolickiego w Łodzi. Od 1949 współpracownik bp., nast. kard. Stefana Wyszyńskiego, 1972–1981 jego doradca ds. społecznych i gospodarczych. W l. 50. członek grupy samokształceniowej skupionej przy S. Wyszyńskim (wykłady z teologii, filozofii, etyki, drukowanie tekstów Karola Wojtyły).

1953–1972 pracownik naukowy KUL, po III 1968 opieka nad studentami relegowanymi z powodów politycznych i przyjętymi na KUL. 1973 adiunkt Instytutu Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. 1974–1978 ekonomista w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBU tamże. 1979–1983 adiunkt w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Chemicznego tamże.

Po VI 1976 autor raportu dla prymasa dot. wydarzeń w Radomiu i Ursusie. 1979–1980 kontakty z RMP. 21–31 VIII 1980 delegat prymasa w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku. 28 VIII 1980 m.in. z Andrzejem Wielowieyskim w grupie ekspertów upoważnionych przez Episkopat do mediacji pomiędzy stroną rządową a strajkującymi w Stoczni im. Lenina.

Od IX 1980 w „S”, 1980–1981 delegat prymasa do Lecha Wałęsy i KK/KKP, doradca „S”, I 1981 członek delegacji „S” do Jana Pawła II. 1980–1981 wielokrotny przedstawiciel prymasa u strajkujących (m.in. XII 1980–II 1981 w Ustrzykach Dolnych, 19 III 1981 w Bydgoszczy). Od IV 1981 doradca OKZ, nast. NSZZ RI „S”. VI–XII 1981 członek ZR Mazowsze, 5–10 IX i 26 IX–7 X 1981 delegat na I KZD, X 1981 doradca ZR Pojezierze. 1981–1984 doradca prymasa Józefa Glempa. I–II 1982 dwukrotne spotkania z przew. OKO „S” Eugeniuszem Szumiejką. 1982–1988 współpracownik L. Wałęsy, m.in. kurier pomiędzy nim a przedstawicielami „S” na Zachodzie. 1983–1989 współpracownik SW, m.in. pośrednik w kontaktach między Kornelem Morawieckim a L. Wałęsą. 1983–1985 bez stałej pracy. 1986–1988 akwizytor w Spółdzielni Pracy Świetlik w Gdańsku.

1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu. 1989–1990 zw. z Partią Wolności. 23 XII 1991–4 VI 1992 wiceminister pracy i polityki społecznej, 1992–1993 szef zespołu doradców w Centralnym Urzędzie Planowania. 1997 członek ścisłego zespołu organizacyjnego AWS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2007), pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1964–1968 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach sprawy krypt. Aktyw, 29 XI 1968–5 III 1976 w ramach KE krypt. Smętniak; 31 X 1986–12 XII 1989 objęty przez Wydz. XI Dep. I MSW RO krypt. Tres.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry