Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejowska Agnieszka

Agnieszka Maciejowska, ur. 15 V 1953 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii Wydz. Nauk Społecznych (1980).

1981–1982 asystentka w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Od IX 1980 w „S”, współpracownik Agencji Prasowej Solidarności, III–X 1981 w redakcji „NTO” (od nr. 16). Po XII 1981 kurier między powstającymi regionalnymi strukturami podziemnymi „S” (ps. Tamara, Kowboj Zuzia, Zuzanna).

1982–1989 prace dorywcze, od 1983 współorganizatorka sieci ogólnopolskiego kolportażu „Tygodnika Mazowsze” oraz innych pism i książek podziemnych, współzałożycielka wydawnictwa o zmieniających się nazwach: ***/Firma/Szansa/Mysia 5/Piechur. 5 I 1986, po zgłoszeniu włamania, w jej mieszkaniu rewizja, znalezienie podziemnych wydawnictw oraz znaczków i miniaturowych przedruków paryskiej „Kultury”. 8 VIII 1986 oskarżona, 10 XI 1986 śledztwo umorzono na mocy amnestii. 1987 kierownik Wydawnictwa Prasowego Myśl.

10 VI 1988 zatrzymana podczas kolportażu pism podziemnych, 1989 pracownik ogólnopolskiego KO „S”.

1990–1993 redaktor nacz. Wydawnictwa Myśl, 1993–2006 zatrudniona w MSZ (m.in. w Dep. Promocji, attaché kulturalny Ambasady RP w Tel Awiwie, dyr. Instytutu Polskiego tamże), 2006–2009 urzędniczka w Biurze Pełnomocnika ds. Stosunków Polsko-Żydowskich, od 2009 na emeryturze. Tłumaczka z jęz. hebrajskiego, m.in. twórczości Etgara Kereta.

Wyróżniona Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

10 V 1982–17 IV 1985 rozpracowywana przez Wydz. XIII, nast. VI Dep. II MSW w ramach SOS; 14 VIII 1985–30 VIII 1989 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Maria.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry