Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/21578,Abrahamowicz-Danuta.html
02.03.2024, 20:45

Abrahamowicz Danuta

Danuta Abrahamowicz, ur. 18 I 1937 w Kurhanach (Wołyń, obecnie Ukraina), zm. 27 III 1995 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego, kierunek filologia słowiańska (1959).

1961–1963 stypendystka Słowackiej Akademii Nauk. Od 1962 asystent w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ, 1966–1969 st. asystent. Szykanowana w okresie interwencji w Czechosłowacji (1968). 1969 zwolniona z pracy na UJ. 1970–1972 pracownik naukowy Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). 1972–1986 tłumaczka i redaktorka w redakcji przekładów Wydawnictwa Literackiego.

1982–1989 w podziemnym ruchu wydawniczym, 1982 współzałożycielka, nast. redaktorka niezależnego pisma „Biuletyn Małopolski”, 1983 inicjatorka, redaktorka, autorka i kolporterka (w Krakowie i Warszawie) „Miesięcznika Małopolskiego”. W jej domu odbywały się spotkania redakcyjne. 1986 zwolniona z pracy w Wydawnictwie Literackim. 1988–1990 autorka w piśmie podziemnym „Tumult”. 1989 założycielka, prezes i działaczka Towarzystwa Polsko-Słowackiego.

Od 1989 członek Zarządu Krakowskiego Oddziału SPP. Tłumaczka z jęz. słowackiego i czeskiego, m.in. wierszy Jaroslava Seiferta, Ludvíka Vaculíka oraz prozy Vincenta Šikuli, Jozefa Horaka, Dobroslava Chrobaka, Klary Jarunkovej, Milana Rufusa. Autorka słowników, m.in. Małego słownika słowacko-polskiegoMałego słownika polsko-słowackiego. Współinicjatorka Biblioteki Pisarzy Czeskich i Słowackich w Wydawnictwie Śląsk.

19 I 1982–24 II 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Ul.

Henryk Głębocki

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony