Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Laskowski Roman

Laskowski Roman, ur. 17 II 1936 w Komarnie k. Lwowa (obecnie Ukraina), zm. 21 VI 2014 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego, kierunek slawistyka (1959), doktorat (1967), habilitacja (1974), prof. zw. (2001).

1960–1962 asystent, nast, st. asystent Komisji Językowej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, 1962–1968 st. asystent, nast. adiunkt w Zakładzie Słowianoznawstwa PAN, 1969–1973 w Pracowni Budowy Gramatycznej Języka Polskiego Instytutu Badań Literackich PAN, 1969–1973 wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 1971–1973 w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, 1973–1985 zatrudniony w Instytucie Języka Polskiego PAN, 1975–1985 kierownik Zakładu Teorii Języka i Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, 1973–1985 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”, organizator NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty w Instytucie Języka Polskiego PAN. Po włączeniu organizacji w struktury „S”, od XII 1980 z-ca przew. KZ „S” Oddziału PAN w Krakowie oraz wiceprzew. Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S” PAN.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemną. 14 XII 1981 zatrzymany przez funkcjonariuszy SB podczas przepisywania na maszynie odezwy pracowników Wydz. Prawa UJ Do społeczeństwa polskiego. 1982–1985 jeden z założycieli i członek redakcji „Biuletynu Małopolskiego” (organ prasowy RKW„S” Regionu Małopolska/RKS Małopolska). VI 1982 twórca (z Jerzym Zdradą) zespołu programowego RKW, kierownik tzw. Grupy Opinii i Analiz. 1982–1983 jeden z najbliższych doradców przew. RKW Władysława Hardka, tzw. łącznik merytoryczny RKW z TKK „S”. 1982 uczestnictwo w tworzeniu programu TKK pt. Społeczeństwo podziemne (przyjętego VII 1982), 1985 w spotkaniach Rady Programowej TKK. W działalności konspiracyjnej pod ps. 1000 i Kamil. Od 1985 na emigracji w Szwecji, w kontakcie z Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą. 1985–2001 prof. w Instytucie Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Göteborgu.

Od 2001 w Polsce, 2001–2007 ponownie kierownik Zakładu Teorii Języka Polskiego IJP PAN, 2001–2008 wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, 2008–2012 na Wydz. Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2004 twórca i pierwszy redaktor nacz. „Studies in Polish Linguistics” (do nr. 7), od 2006 redaktor nacz. „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Członek rad redakcyjnych czasopism językoznawczych: „Polonica”, „Rocznik Slawistyczny”, „Linguistica Copernicana”, „Cognitive Studies”, „Russkij Jazyk”, w wielu komisjach i stowarzyszeniach naukowych w Polsce i za granicą, m.in.: PAU, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Göteborgu, Międzynarodowej Komisji Gramatycznej Języków Słowiańskich (1976–1985 jej sekretarz), Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Göteborgu, członek zagraniczny Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Współtwórca i redaktor Gramatyki współczesnego języka polskiego (1984). Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu językoznawstwa polskiego i ogólnego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry