Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lasocki Tadeusz

Tadeusz Lasocki, ur. 28 XI 1950 w Nowym Skarżynie k. Zambrowa. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydz. Rolniczego (1977).

1975–1981 w PZPR.

1977–1990 st. specjalista, gł. specjalista, z-ca dyr. w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Szepietowie.

Od IX 1980 w „S”, członek grupy inicjatywnej, nast. Komitetu Założycielskiego i KZ w WOPR, z-ca przew. KZ, od 17 XII 1980 członek Tymczasowego MKZ w Wysokiem Mazowieckiem, od VI 1981 przew. Zarządu Oddziału Regionu Mazowsze tamże. Wiosną 1981 w imieniu Oddziału wniosek wydobycia zniszczonego i zakopanego 1953 pomnika poświęconego POW tamże (pomnik odkopano 11 VII 1981, odbudowano po 13 XII 1981 już bez udziału „S”). 17 VI i 10 VII 1981 uczestnik negocjacji z władzami wojewódzkimi i miejsko-gminnymi nt. warunków lokalowych instytucji szkolnych, medycznych i użyteczności publicznej tamże, członek powołanego w wyniku negocjacji zespołu roboczego.

13 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany. 1982–1989 w stałym kontakcie z grupą b. działaczy „S” tamże, uczestnik obrotu podziemną prasą (m.in. „Wolny Głos Ursusa”) i akcji ulotkowych tamże (ulotki i prasa gł. z Zakładów Mechanicznych Ursus za pośrednictwem Waldemara Kruszewskiego).

9 II 1989 udostępnił mieszkanie na spotkanie dawnego Zarządu Oddziału, na którym zapadła decyzja o wznowieniu działalności jawnej w składzie z 1981, po oficjalnym oddziałowym zjeździe 19 XII 1989–1991 ponownie przew. Zarządu Oddziału; 1995–1997 wiceprzew. Od IV 1989 członek KO „S” woj. łomżyńskiego. 1990–1991 wicewojewoda łomżyński, 1991–1993 poseł na Sejm z listy Chrześcijańskiej Demokracji jako przedstawiciel Polskiego Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego. 1993 bez powodzenia kandydował do Senatu jako kandydat niezależny. 1993–1995 pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; 1995–2000 Rolimpexu SA, kierownik zakładu w Szepietowie. Od 2000 właściciel Zakładu Usług Zootechnicznych w Wysokiem Mazowieckiem.

1984–1988 współautor opracowań dot. produkcji zwierzęcej WOPR w Szepietowie.

Marcin Zwolski

Łomża, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry