Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Asman Wiesław

Wiesław Asman, ur. 20 IV 1953 w Nowej Wsi k. Będzina, zm. w Stanach Zjednoczonych. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach (1973).

1973–1975 nauczyciel zawodu w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, 1975–1982 student matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, XI 1980 członek Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NZS Uczelni Górnego Śląska. 1980–1981 współorganizator Wszechnicy Górnośląskiej. 1980–1981 aktywny kolporter na terenie UŚ i Politechniki Śląskiej (jednostki w Katowicach) wydawnictw NZS i „S”. III 1981 współinicjator powołania czytelni NZS w budynku rektoratu UŚ. 1981 reprezentant NZS UŚ w Senacie uczelni. VII–VIII 1981 członek redakcji pisma „KARA. Biuletyn KZ NSZZ »Solidarność« Huty Baildon”, VIII–XII 1981 redaktor nacz. „Tygodnika Katowickiego”, biuletynu ZR Śląsko-Dąbrowskiego. IX/X 1981 delegat na I KZD. XI–XII 1981 na UŚ współorganizator i uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 27 VIII 1982 zatrzymany, internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 3 XII 1982 zwolniony. 1983 inspektor ds. elektrycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Katowicach.

Od I 1984 na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

1980–1984 rozpracowywany przez p. III/III-1 KM MO/MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Inspirator.

Tomasz Kurpierz

Opcje strony

do góry