Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Arkuszewski Wojciech

Wojciech Arkuszewski, ur. 31 X 1948 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka (1971).

1971-1976 pracownik naukowy w Zakładzie Astronomii PAN. Od 1966 członek KIK, 1975-1981 członek Zarządu KIK w Warszawie. W III 1968 uczestnik studenckiego strajku okupacyjnego na UW. 1974-1975 współorganizator (z Sewerynem Blumsztajnem i Janem Tomaszem Lipskim) niezależnego seminarium nt. historii PRL (wśród uczestników m.in.: Ludwika i Henryk Wujcowie, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski). Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. We IX 1976 organizator i uczestnik (z Ludwikiem Dornem i Haliną Mikołajską) wyjazdów do Radomia na procesy represjonowanych robotników. 24 V 1977 aresztowany za organizację manifestacji upamiętniających śmierć Stanisława Pyjasa, w VI (podczas pobytu w areszcie) skazany zaocznie przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, w VII 1977 zwolniony na mocy amnestii; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., w X 1977 rewizja w dwóch używanych przez niego mieszkaniach. 1977-1980 redaktor niezależnego pisma „Głos”. 23 VIII 1979 sygnatariusz Apelu Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu.

We IX 1980 współorganizator (z A. Macierewiczem i Wojciechem Onyszkiewiczem) punktu informacyjnego dla zakładających NSZZ przy ul. Bednarskiej w Warszawie; od 1981 w „S”, w redakcji „Tygodnika Solidarność”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w Warszawie, następnie w Gliwicach. W X 1983 stanął przed kolegium ds. wykroczeń za pozostawanie bez pracy; bez wyroku (po przedstawieniu fikcyjnego zaświadczenia o zatrudnieniu w „Powściągliwości i Pracy”). Od 1984 publicysta podziemnych pism „Wola” i „Tygodnik Mazowsze”; opracowywał przeglądy prasy i analizy polityczne dla KKW „S” na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego. 1984-1989 pracownik naukowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W 1989 sekretarz KZ „S” w SGGW. 1989-1990 ponownie redaktor „Tygodnika Solidarność”. W 1990 delegat na WZD Regionu Mazowsze, wiceprzewodniczący ZR, delegat na KZD, członek Prezydium KK. Poseł RP: 1991-1993 poseł RP z listy „S” (odszedł z „S” po upadku rządu Hanny Suchockiej), przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów; 1993-1997 z listy UW, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, członek Komisji Integracji Europejskiej; 1997-2001 z listy AWS, wiceprzewodniczący Komisji Integracji Europejskiej. 1995-1997 w UW, 1997-2002 w SKL, od 2000 sekretarz generalny tej partii. 1997-2000 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do 1999 szef Zespołu Doradców premiera Jerzego Buzka, sekretarz parlamentarny rządu. 2002-2005 dyr. Zespołu Doradców Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Od 2006 członek Rady Nadzorczej PGNiG i spółki giełdowej Koelner SA.

Przed wyborami 2005 współautor programu Państwo dla Obywateli przygotowanego pod kierownictwem Jana Rokity dla planowanego wspólnego rządu PO-PiS. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

14 I 1972 – 23 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW w ramach SOS/SOR krypt. Cisza; 24 III 1984 – 22 I 1985 przez Wydz. II Dep. IV MSW w ramach KE krypt. Astronom.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry