Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skórzewski Alfred

Alfred Skórzewski, ur. 26 VII 1931 w Łodzi, zm. 9 II 2013 tamże. 1952 ukończył Technikum Budowy Maszyn tamże.

1952–1981 technolog w Widzewskich Zakładach Maszyn Włókienniczych Polmatex-Wifama w Łodzi.

1945–1948 w ZHP, 1950–1957 w PZPR.

Od 15 IX 1980 w „S”, przew. Komisji Oddziałowej, członek KZ w Widzewskich Zakładach Maszyn Włókienniczych Polmatex-Wifama w Łodzi. IV–V 1981 kierownik sekretariatu Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej. Od V 1981 członek Zarządu Regionalnego, od 8 VI 1981 kierownik Sekretariatu i Biura Prezydium ZR.

14 XII 1981 uczestnik spotkania grupy etatowych pracowników ZR oraz części zakładowych komisarzy strajkowych, planujących zorganizowanie 15 XII 1981 strajku powszechnego w regionie łódzkim. Tego dnia zatrzymany, 16 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu (autor wykonanego z małych kawałków kart pocztowych obrazu Matki Boskiej „Solidarnej” z Łowicza), 28 VI 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. Funkcjonariusze MO okradli jego samochód, który w ostatnich dniach XII 1981 zabrali z garażu ZR. 31 XII 1982 zwolniony z pracy przez kuratora ZR, 1983–1984 bez pracy. 1983–1984 autor i kolporter ulotek i fotografii wydawanych przez podziemną „S”. 29 IV 1983 zatrzymany, w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. 11 IX 1983 autor ołtarza w nawie kościoła Najświętszego Imienia Jezus (oo. Jezuitów) w Łodzi, złożonego z tablic z nazwami miejscowości, w których znajdowały się ośr. dla internowanych i zakłady karne, oraz obrazu Matki Boskiej „Solidarnej” z Łowicza.

1984–2000 na emigracji w USA.

III–XII 2006 członek Zarządu Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Łodzi.

13 VII 1982–9 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE/SOS krypt. Pająk.

Henryk Marczak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry