Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Antoniuk Jakub

Jakub Antoniuk, ur. 15 VIII 1911 w Dobrzyniewie Dużym k. Białegostoku, zm. 10 VIII 1988 tamże.

Rolnik. Od 1928 sekretarz Koła Gromadzkiego Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej Siew w Dobrzyniewie, do 1932 prezes Koła Gminnego w Obrubnikach. Od 1929 w Stronnictwie Ludowym, od 1931 członek władz SL w pow. Białystok, organizator, nast. prezes struktur woj. ZMW RP „Wici”, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Warszawie. V 1937–VIII 1939 sekretarz Wojewódzkiego Zarządu SL w Białymstoku. 1939 żołnierz 42. pułku piechoty, uczestnik wojny obronnej. Od 1942 komendant Pow. Białystok Batalionów Chłopskich, członek „Trójki BCh” na woj. białostockie. Od X 1943 w AK. Od VIII 1944 wicewojewoda białostocki. Od 18 IX 1944 wiceprezes, nast. skarbnik ZG SL, od 1 X prezes Wojewódzkiego Zarządu SL. Po 27 VII 1944 członek KRN, wiceprzew. WRN w Białymstoku. 17 XII 1944 zatrzymany, 30 I 1945 aresztowany, 26 II 1945 skazany przez WSR w Lublinie na karę śmierci za współpracę z wywiadem AK, ułaskawiony (wyrok zamieniono na 10 lat pozbawienia wolności), 3 I 1947 zawieszenie dalszego wykonywania kary. Po zwolnieniu członek ZG SL, p.o. prezes Wojewódzkiego Zarządu ZMW Wici. 3 XI 1948 usunięty z SL. 1949–1952 nauczyciel rysunku, bibliotekarz w domu kultury w okolicach Warszawy. 1954 pracownik PTTK w Białymstoku. 1957–1962 członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. XI 1956 zrehabilitowany i przywrócony w prawach członka ZSL. 1957 współorganizator ZMW w woj. białostockim. 1961 wykluczony z szeregów ZSL za „działalność prawicową”. 1979 sygnatariusz deklaracji Ośrodka Myśli Ludowej. V 1980 podpisał petycję w obronie Jana Kozłowskiego.

Od 7 IX 1980 wiceprezes GK NSZZ Rolników. Od 21 IX 1980 współzałożyciel i prezes Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Rolników w Białymstoku. 14 XII 1980 uczestnik I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, nast. prezes Tymczasowego Wojewódzkiego Komitetu NSZZ RI „S” w Białymstoku. 3 V 1981 współorganizator Zjazdu Założycielskiego NSZZ RI „S” woj. białostockiego w Łapach. Honorowy przew. Prezydium WK NSZZ „S” RI. 18 X 1981 uczestnik I Zjazdu Wojewódzkiego NSZZ RI „S”, nast. ponownie współorganizator NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w woj. białostockim.

Po wprowadzeniu stanu wojennego nie kontynuował działalności związkowej.

Przewodnik turystyczny, autor i współautor m.in.: Białystok i okolice. Przewodnik-informator (z Z. Troczewskim, 1956), „Potop” szwedzki na Podlasiu, 1956; Partyzanckie ścieżki (1957).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944).

Od 20 VI 1949 rejestrowany jako TW WUBP w Białymstoku ps. Borkowski, nast. Adamski; wyrejestrowany 24 III 1957 z powodu dezinformowania organów BP. 8 VII–23 XII 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach KE krypt. Zagorzały, 31 I 1979–21 II 1981 w ramach KE/SOS krypt. Wić. Pod koniec l. 80. rejestrowany jako TW ps. Radziszewski.

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry