Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bończak-Kucharczyk Ewa

Ewa Bończak-Kucharczyk, ur. 15 XI 1950 w Bąkowie Górnym k. Łowicza. Absolwentka Wydz. Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1973).

1974 stażystka w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, nast. asystentka projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Bydgoszcz Oddział w Toruniu, 1975–1983 asystentka projektanta, st. asystentka, projektantka, kierownik zespołu w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków (Oddział w Warszawie, Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego, nast. Oddział w Białymstoku).

1982–1988 redaktorka podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ »S« Regionu Białystok”; współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. 1983–1985 członek TKW „S” Regionu Białystok, organizatorka druku i kolportażu publikacji podziemnych, archiwum lokalnych i ogólnopolskich wydawnictw podziemnych, nielegalnych spotkań i demonstracji, miejsca pobytu ukrywających się członków władz „S” Regionu Białystok. 1987–1988 redaktorka podziemnego „Bez Debitu”.

1989–1990 kierownik Pracowni Zieleni w Przedsiębiorstwie Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO Sp. z o.o. w Białymstoku, 1989–1995 prezes Podlaskiego Towarzystwa Gospodarczego tamże. 1991–1994 wiceprezydent Białegostoku. 1994–1995 dyr. Agros Market Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Hurtu w Białymstoku. 1996–1997 ekspertka Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 1997–1998 doradczyni Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. rozwoju budownictwa czynszowego. 1998–2001 wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. 1999–2000 wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. 2001–2002 członek Rady Nadzorczej BGK; 2001–2007 Krajowego Sekretariatu Komitetu Osiedli Ludzkich ONZ-HABITAT. 2003–2005 doradczyni Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Od 2007 członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. 2008–2011 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 doradczyni i konsultantka w zakresie mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju; 2015 pełnomocniczka ds. utworzenia nowej gm. Grabówka k. Białegostoku.

1991–1994 członek Zarządu Krajowego KLD (m.in. skarbnik krajowy), 1993–1994 przew. Oddziału KLD w Białymstoku, 1994–1995 wiceprzew., nast. przew. Rady Regionalnej UW w Białymstoku, 1995–2005 członek Rady Krajowej UW, 2002–2005 członek Zarządu Krajowego (m.in. skarbnik krajowy) UW.

Autorka licznych publikacji naukowych, gł. komentarzy do przepisów dot. spółdzielni mieszkaniowych, własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

7 IV 1984–6 V 1985 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Intelektualiści.

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry