Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23687,Potok-Anna.html
18.05.2024, 15:22

Potok Anna

Anna Potok, ur. 4 VII 1939 w Komarowicach k. Lwowa. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu/Akademia Rolnicza, Wydz. Rolniczy (1961), doktorat (1978) oraz studium podyplomowego z Socjologii Wsi na Uniwersytecie Toruńskim (1984).

Po 1945 przesiedlona z rodziną do Poznania.

W X 1956 uczestniczka demonstracji w Poznaniu w zw. z wydarzeniami na Węgrzech.

1961–1965 specjalista w Okręgowym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu, 1965–1969 asystent w Wyższej Szkole Rolniczej tamże, 1969–1971 kierownik działu w Wojewódzkich Ośrodkach Postępu Rolniczego w Bęsi k. Kolna i Zielonej Górze, 1971–1990 asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie AR w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”: IX 1980 – 1981 członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzew. KZ.

 W XII 1981 uczestniczka demonstracji w centrum Bolonii przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowanych przez 3 gł. centrale zw. zaw.

 XII 1981 – 1988 działaczka Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Szkół Wyższych w Poznaniu. I – VII 1982 kierowała nieformalną podziemną strukturą „S” AR. 1981–1986 organizatorka pomocy socjalnej i materiałów szkoleniowych dla „S” AR dzięki kontaktom ze Związkiem Rolników Indywidualnych we Włoszech (Coltivatori Diretti – Region Emilia Romana), dziennikarzami i zw. zaw. we Włoszech oraz z Chrześcijańskim Związkiem Zawodowym w Belgii. 1981–1988 współorganizatorka mszy za Ojczyznę w kościele NMP Królowej Różańca Świętego (oo. dominikanie) w Poznaniu oraz kościele św. Jana Marii Vianneya tamże. VII 1982–1989 członek ścisłego kierownictwa podziemnej „S” AR. 1982–1988 współzałożycielka, autorka, współorganizatorka działalności wydawniczej i pracy red. podziemnego pisma „Biuletyn Wojenny”. 1982–1987 organizatorka wykładów i szkoleń dla podziemnej „S” RI i Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie k. Międzyrzecza przy kościele św. Jana Vianneya w Poznaniu i kościele NMP Królowej Różańca Świętego tamże. 1987–1988 członek zarządu stronnictwa Ład i Wolność w Poznaniu. Wielokrotnie zatrzymywana (m.in. V 1982, IV 1983), poddawana rewizjom (m.in. 26 VIII 1982, 9 X 1982, 9 IV 1983, 5 III 1984). 6 III 1984 aresztowana, osadzona w areszcie KW MO w Poznaniu, w areszcie Komisariatu MO w Poznaniu-Dolnej Wildzie i AŚ w Poznaniu, 24 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii.

1988–1989 członek KO w Poznaniu (w kampanii wyborczej prowadziła spotkania kandydatów na posłów Michała Wojtczaka i Ireneusza Pięty). 1989–1994 „S” AR. 1990–2005 w ROAD/UD/UW. 1990–1991 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 1992–2005 kierownik poznańskiego biura Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie. Od 2005 na emeryturze.

Autorka wielu publikacji dot. ekonomiki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego wsi.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

2 III 1981 – 27 XI 1989 rozpracowywana przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Wenera; 25 X – 13 XII 1988 przez Wydz. IV WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Ruczaj.

Opcje strony