Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13012,Ad-Rem.html
2023-12-11, 22:07

Ad Rem

"Ad Rem", podtytuł: „Jednodniówka studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego”, pismo wydawane 20 XI – 4 XII 1981 w Katowicach. Początkowo wewnętrzne pismo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 24 XI 1981 (początek strajku śląskich uczelni) – pismo studentów uczelni śląskich. Nr. 5 (z 25 XI 1981) i 7 (z 26 XI 1981) z podtytułem: „Pismo studentów uczelni śląskich”, nr. 8-10: „Jednodniówka studentów uczelni śląskich”, nr. 12, 13 i 15: „Jednodniówka studentów uczelni Śląsko-Dąbrowskich”. Wydano dwa nr. 5 (z 25 XI 1981) różniące się treścią (może jeden z nich powinien być oznaczony jako nr 6). W nr. 15 motto: ''Górnikom Polskim szczęść Boże''.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakł. 30-200 egz.; dziennik – jednodniówka strajkowa.

Autorzy m.in.: Jacek Okoń, Wojciech Michalewicz i Krzysztof Kempa; większość tekstów niepodpisana.

Poruszano tematy związane ze strajkami studentów w całej Polsce, w szczególności w woj. katowickim. Publikowano teksty nt. zmiany Ustawy o szkolnictwie wyższym, która w tym czasie miała być zatwierdzona. Studenci domagali się wpływu na wybór władz uczelni, proponowali przekształcenie paramilitarnych szkół wyższych (podlegających m.in. MSW) w cywilne wyższe uczelnie. Zamieszczano także artykuły nt. istoty demokracji w kontekście ówczesnej sytuacji w Polsce.

Początkowo pismo wewnątrzwydziałowe, później kolportowane na terenie Katowic;

dodatkowo w formie ulotek rozpowszechniano apele do społeczeństwa.

Radosław Miłoch

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony