Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13034,Akademik-Slupsk.html
18.05.2024, 21:03

Akademik (Słupsk)

"Akademik", podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Słupsk”, wydawane przez NZS przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku X 1985 – 15 V 1986.

Ukazało się 8 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie ok. 200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jarosław Reichel (ps. Paweł Markowski), Małgorzata Rozkwitalska (ps. Maria Dańska), Tomasz Kościelny (ps. Jan Wojmir), Jacek Ozimek (ps. Witold Janicki), Wiesław Nickiel (ps. Adam Stolnicki).

Zamieszczano głównie informacje, oświadczenia, komunikaty Komitetu Uczelnianego NZS WSP, publicystykę dotyczącą bieżących wydarzeń na uczelni; omawiano najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju.

Kolportowano na terenie WSP, w Regionie Słupskim, pojedyncze egz. w sieci kolportażu na uczelniach wyższych Trójmiasta; odpowiedzialny za sieć kolportażu: Robert Włodkowski.

Pismo zaprzestało swojej działalności w wyniku likwidacji przez SB drukarni „Solidarności Słupskiej” (pisma RKK w Słupsku), gdzie drukowany był także „Akademik”, oraz represji, które dosięgły w tym czasie studentów redagujących pismo NZS.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony