Hasła rzeczowe

AS (Magazyn Pism Związkowych i Zakładowych)

 

„AS”, podtytuł: „Magazyn Pism Związkowych i Zakładowych”, wydawany przez Agencję Prasową Solidarność (AS) 28 X – 9 XII 1981 w Poznaniu. Ukazało się 7 n-rów, obj. 8 s. (z wyjątkiem n-ru 2 – 6 s.), format A4, druk na offsecie w Poznańskich Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka, nakł. 10 tys. egz.; dwutygodnik. W redakcji: Piotr Czartołomny, Edward Grześkowiak, Helena Łuczywo (do n-ru 2), Ewa Jastrun (od n-ru 3), Ewa Nawrocka i Tomasz Usarewicz. Zamieszczano przedruki najciekawszych artykułów z prasy związkowej. Pismo o zasięgu ogólnopolskim.

Od 25 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu.

 

Grzegorz Majchrzak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry