Hasła rzeczowe

AS (Biuletyn Pism Związkowych i Zakladowych)

„AS”, podtytuł „Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych”, pocz. „Biuletyn Pism Związkowych”, n-ry 2–7 „Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych”, pismo Agencji Prasowej Solidarności (AS) wydawane w Warszawie I – XII 1981. Ukazało się 59 n-rów, obj. kilkadziesiąt s., format A4, druk na offsecie, nakł. ok. 1,6 tys. egz.; tygodnik. Nr 1 z tytułem „Biuletyn Pism Związkowych”. W redakcji pocz.: Helena Łuczywo, Seweryn Blumsztajn, Anna Dodziuk-Lityńska, Ewa Jastrun, Wojciech Kamiński, Maria Kruczkowska, Krzysztof Leski, Małgorzata Pawlicka, Joanna Stasińska i Joanna Szczęsna; od II Ogólnopolskiego Zjazdu Prasy Związkowej w V 1981 skład redakcji zwiększał się, ostatnie n-ry redagowały 33 osoby, w czasie I KZD nawet 41 (m.in. Piotr Bikont, Jan Lityński, Maciej Stasiński, Leszek Szaruga, Józef Śreniowski, Jan Walc, Ludwika Wujec, Andrzej Zozula). Zawierał względnie pełny serwis informacyjny, kalendarium wydarzeń oraz zestaw dokumentów związkowych lub łączących się ze związkiem, sprawozdania z różnych posiedzeń itp., analizy i opracowania dot. wielu problemów, wyniki badań prowadzonych w związku oraz przedruki wybranych tekstów z in. pism związkowych. Były one podzielone na stałe rubryki, np. „Negocjacje”, „Krajowa Komisja Porozumiewawcza/Komisja Krajowa”, „Informacje tygodnia”, „Dokumenty”, „Opracowania i ekspertyzy”, „Przedruki z prasy związkowej”. Pismo o zasięgu ogólnopolskim. 15 III 1981 – 28 V 1984 rozpracowywane (wraz z AS) przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SO krypt. Jocker, 31 VII 1981 – 14 XI 1983 przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Pszek.

 

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry