Hasła rzeczowe

Aspekt (Katowice)

„Aspekt”, nr 1 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Nauk Społecznych”, od nr 2 „NZS. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego”. Pismo wydawane przez NZS WNS UŚl w Katowicach I–XII 1981 (powstanie redakcji i przygotowania od XI 1980). Ukazało się 6 n-rów (nr 7 w przygotowaniu), obj. 8 s., format A5, powielane na kserografie, nast. powielaczu, nakł. ok. 100 egz.; wychodziło nieregularnie. Wśród założycieli i w redakcji: Jan Jurkiewicz, Krzysztof Tylec (również autor rysunków), Maciej Klich, Andrzej Trybicki, Ireneusz Kwiecień. Publikowano artykuły dot. działalności NZS, sytuacji w środowisku akademickim, bieżących spraw społ.-polit. oraz opracowania historyczne, gł. z historii najnowszej. Nr 6 jako wyd. spec. (z 1 VII 1981) przeznaczony dla kandydatów na studia. Kolportowane bezpłatnie, gł. na UŚl przez członków redakcji i Zarządu Organizacji Wydziałowej NZS.

Tomasz Kurpierz

Opcje strony

do góry