Hasła rzeczowe

Aspekt (Łódź)

„Aspekt”, podtytuł: „Kwartalnik społeczno-polityczny”, niezależne pismo ROPCiO, wydawane przez środowisko RWD w Łodzi 1979–1981. Ukazało się 5 n-rów, w tym 2 podwójne, obj. 100–208 s., format A4 i A5, drukowane przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, nakł. 200–300 egz. W redakcji: Andrzej Ostoja-Owsiany, Andrzej Mazur (TW ps. Wacław). Współpracy z pismem odmówił ideowy przywódca RWD Karol Głogowski. Publikowano artykuły nt. gospodarcze, historyczne (zwłaszcza stosunków polsko-sowieckich), współczesnych problemów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Zamieszczano oficjalne dokumenty RWD oraz przedruki z prasy emigracyjnej. Pismo wyróżniało się wysokim poziomem merytorycznym. Po VIII 1980 do druku przygotowano nr 6/7, w całości poświęcony rozłamowi w ROPCiO, który nie został opublikowany. Kolportowane gł. w Łodzi. Wybrane artykuły kolportowano także w postaci broszur sygnowanych jako Biblioteka „Aspektu”.

 

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry