Hasła rzeczowe

Aspekt

"Aspekt", podtytuł: „Kwartalnik społeczno-polityczny”, pismo

Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce wydawane przez środowisko Ruchu Wolnych Demokratów w Łodzi 1979-1980.

Ukazało się 5 nr., w tym 2 podwójne, o obj. 100 s. w formacie A4, drukowanych przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja w nakładzie 200-300 egz.

W składzie redakcji: Andrzej Ostoja-Owsiany, Andrzej Mazur (współpracy z pismem odmówił ideowy przywódca RWD Karol Głogowski).

Publikowano artykuły nt. gospodarcze, historyczne (zwłaszcza stosunków polsko-sowieckich), współczesnych problemów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Zamieszczano oficjalne dokumenty RWD oraz przedruki z prasy emigracyjnej. Pismo wyróżniało się wysokim poziomem merytorycznym. Po VIII 1980 do druku przygotowano nr 6/7, w całości poświęcony rozłamowi w ROPCiO, który nie został wydrukowany.

Kolportowane głównie na terenie Łodzi.

Grzegorz Waligóra

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry