Hasła rzeczowe

Aspekty

"Aspekty", pismo wydawane IX 1985 – 1989 w Gorzowie Wlkp.; podtytuł: „Pismo Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie”.

Do III 1987 ukazało się 18 nr. o obj. 10-20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie do 300 egz., miesięcznik.

W składzie redakcji: Marzanna Tarułka (obecnie Korolewicz), Jerzy Korolewicz, Jerzy Maciejewski, Kazimierz Marcinkiewicz, Roman Rutkowski, od X 1986 Bogusław Kiernicki, przez pewien czas Stanisław Wicik i Marek Robak.

Podejmowano tematykę religijną, historyczną i społeczną. Od I 1987 pismo miało asystenta kościelnego. Od III 1987 (nr 19) wydawane przez Kurię Biskupią w Gorzowie Wlkp. nadal z utajnieniem redakcji i autorów; obj. 20-32 s., druk na offsecie (okładka techniką sitodruku) w nakładzie 300-1000 egz. (nr 19 nt. ochrony życia poczętego obj. 32 s., druk na offsecie w drukarni oo. kapucynów w Zakroczymiu w nakładzie 1 tys. egz.). Do redakcji dołączyli: Marek Broda, Grażyna Pytlak, Waldemar Flügiel. W 1987 przez kilka miesięcy pismo nie wychodziło z powodu działań cenzury domagającej się od bp. Józefa Michalika zakazu wydawania pisma i ujawnienia składu redakcji; nr 21 (z XII 1987) zawierał list otwarty bp. J. Michalika z wyrazami poparcia dla redakcji i czytelników. W III 1988 pismo włączyło się w dyskusję nt. Zmiany ustroju Polski. Od IX 1988 wydawane jako „Aspekty – Gorzowski Biuletyn Katolicki” z jawną redakcją i autorami. Do 1989 pismo traktowane było przez władze jako nielegalne i przy rewizjach konfiskowane. Od VI 1989 (nr 37) miesięcznik diecezji gorzowskiej, w formacie A4, w nakładzie do 20 tys. egz., o obj. systematycznie zwiększanej: od 16 s. w VI 1989 do 56 s. w XI 1993; od nr. 38 do XI 1993 redaktor naczelna G. Pytlak; zespół pracował na zasadzie wolontariatu. Od III 1996 wydawany jako „Aspekty” – redagowany w Zielonej Górze dodatek diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry