Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13126,Biuletyn.html
2023-03-30, 19:31

Biuletyn

"Biuletyn", pismo wydawane przez Sekcję Informacyjną KZ Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych PRK-7 II-IV 1981.

Ukazało się 7 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu.

Zamieszczano teksty głównie dot. problemów branży kolejarskiej i działalności „S” w PRK.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony