Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13138,Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-KZ-ZA-Pulawy.html
20.05.2024, 10:59

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” KZ Z.A. „Puławy”

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ Z.A. «Puławy»”, pismo wydawane przez KZ w Zakładach Azotowych „Puławy" 12 XII 1980 – 26 XI 1981; nr 1 jako „«Solidarność» w Zakładach Azotowych «Puławy»”, n-ry 2, 4–8, 10–14 jako „ «Solidarność» w ZA «Puławy»”, nr 3 (z 23 XII 1980) jako „Informacja Związkowa”; od n-ru 15 (z 17 III 1981) jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ Z.A. «Puławy»”. Ukazało się 47 n-rów, obj. 4–32 s., format A5, druk na offsecie w drukarni zakładowej, nakł. 1–4 tys. egz.; numeracja ciągła, tygodnik, wychodził nieregularnie. W redakcji w różnych okresach: Stanisław Dębicki, Janusz Domżał, Jerzy Dudkowski, Zbigniew Lesisz, Janusz (właść. Jan) Łodyga, Bogumiła Matraszek, Krystyna Murat, Jerzy Saniewski, Czesław Stolar (oprac. graf.), Jan Wawer, Zdzisław Wiśniewski, Alfred Wydra; in. autorzy: Gabriel Jaroszyński, Jan Okoń, Jarosław Piwar, Marian Zwierzchowski. Publikowano dokumenty i informacje związkowe, przedruki z prasy „S” i zagranicznej (m.in. komentarze z gazet sowieckich dot. Polski), artykuły historyczne, ekonomiczne i polemiczne, felietony J. Saniewskiego. Nr 34 (z 12 VIII 1981) i 35 (z 14 VIII 1981) poświęcone powstaniu warszawskiemu (tekst Leona Mitkiewicza w 2 odcinkach); do n-ru 37 (z 1 IX 1981) dołączono wkładkę z przedrukiem zbioru wierszy Przestańcie stale nas przepraszać... (wiersze powielane na terenie Stoczni Gdańskiej w czasie strajku w VIII 1980). W n-rze 40 (z 23 IX 1981) zamieszczono pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 marca 1921 r., w n-rze 41 (z 29 IX 1981) tekst Ustawy Konstytucyjnej z 23 IV 1935 r., w n-rze 44 (z 21 X 1981) rozpoczęto cykl „Sojusznicy?”, w którym prezentowano wybrane dokumenty dot. spraw polskich w okresie II wojny światowej. Kolportowane przez „S” ZA Puławy.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony