Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność»

"Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność»", pismo wydawane przez KZ „S” Fabryki Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie X 1980 – 1 XII 1981.

Ukazało się 19 nr. o obj. 8-16 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 40-80 egz. (nr. 1-4), następnie 360-400 egz.; wychodziło co 2-4 tyg.

W składzie redakcji w różnych okresach: Andrzej Kaszuba (przewodniczący KZ, główny inicjator pisma), Leszek Lamkiewicz, Tadeusz Wilczarski, Konrad Gajewski – członkowie KZ, Janina Tranbsbor, Ryszard Bartnik, Eliza Arciszewska i Barbara Wiśniewska; druk: Zdzisław Stachowicz (pierwsze 4 nr. w swoim mieszkaniu, następnie w pomieszczeniach KZ).

Publikowano zakładowe informacje związkowe, wiadomości, komunikaty, materiały problemowe będące przedrukami z innych pism, głównie związkowych, informacje nt. bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Przypominano wydarzenia historyczne, np. odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918, Poznański Czerwiec i Październik 1956.

Nakład nr. 20 (drukowanego 12 XII 1981) został przejęty przez tczewską SB.

Kolportowane głównie na terenie zakładu.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Tczew

Opcje strony

do góry