Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13179,Biuletyn-Informacyjny-Tymczasowego-Zarzadu-Regionu-Srodkowo-Wschodniego-NSZZ-Sol.html
2023-06-09, 02:48

Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»

"Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność» ", pismo będące organem podziemnego TZR Środkowo-Wschodniego „S” wydawane 22 I – 1 VII 1982 w Lublinie. Tytuł i numeracja (wprowadzono podwójną) nawiązywały do ukazującego się przed 13 XII 1981 „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”. Tytuł ulegał modyfikacjom: nr. 1(57) i 2(58) jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od nr. 3(59) z 7 II 1982 w winiecie ręcznie wykonane logo „Solidarność” oraz dopisek: „Wydanie Wojenne”, od nr. 5 (z III 1982) „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 1-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie do 500 egz.; wychodziło nieregularnie, średnio 2 nr. w miesiącu.

W składzie redakcji: Andrzej Pleszczyński (redaktor naczelny), Jan Magierski (druk i kolportaż).

Zamieszczano apele i oświadczenia TZR Środkowo-Wschodniego „S”, przedruki z prasy podziemnej, bieżące informacje (m.in. opisy działań opozycyjnych, represji) oraz poezję.

Kolportowane na terenie Lublina i większych ośrodków Regionu Środkowo-Wschodniego.

Wydawania pisma zaniechano wobec dublowania się z pismem „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, którego redagowanie, po wpadce i aresztowaniu 16 II 1982 pierwszego zespołu redakcyjnego, przejęła redakcja „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony