Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Założycielskiego Komitetu Robotniczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» FSC Lublin

"Biuletyn Informacyjny Założycielskiego Komitetu Robotniczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» FSC Lublin", pismo wydawane przez „S” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie 29 I – 7 XII 1981; początkowo pt. „Biuletyn Informacyjny Założycielskiego Komitetu Robotniczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» FSC Lublin” (nr 1) oraz „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin” (n-ry 2-3), od nr. 4 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”; nr 8 oznaczono dodatkowo jako „Informator wyborczy nr 1” zawierający m.in. ordynację wyborczą „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie i uchwały z walnego zebrania, nr 11 z 9 VII 1981 jako „Wydanie Specjalne Biuletynu z okazji pierwszej rocznicy lipca 1980 r. w FSC”.

Ukazało się 26 nr.: nr 1 w formacie A4, drukowany na powielaczu; nr. 2-26 o obj. 5-28 s., w formacie A5, drukowane na offsecie w pracowni poligraficznej FSC w nakładzie 1,2–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, od nr. 15 tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Zbigniew Kamiński, Włodzimierz Niedźwiadek, Piotr Branica, Zdzisława Tuszewska, i J. Serafin. Zamieszczano zakładowe i ogólnopolskie dokumenty i informacje dot. „S” oraz publicystykę o tematyce historycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Kontynuacją był „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin” (4 IV 1982 – V 1986, 59 nr.).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry