Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13227,Biuro-Pomocy-Charytatywnej-przy-parafii-sw-Wojciecha-w-Koninie-Morzyslawiu.html
2023-10-03, 17:08

Biuro Pomocy Charytatywnej przy parafii św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu

Biuro Pomocy Charytatywnej przy parafii św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu, rozpoczęło działalność w I 1983, powołane z inicjatywy proboszcza ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisława Waszczyńskiego i Ryszarza Stachowiaka (w 1981 przew. ZR „S” w Koninie). Z działalnością Biura związanych było ok. 15-20 działaczy „S”, m.in.: Małgorzata Modelska, Maria Śmigielska, Alicja Płoszewska, Leszek Miller, Józef Demski, Andrzej Krzyżański, Roman Górajski, Tomasz Piasecki, Ewa Bugno-Zaleska, Krzysztof Buszko, Janusz Kukieła, Halina Makowska, Kazimierz Witowski, Franciszek Romaszko, Grzegorz Mayjaszczyk, Zbigniew Malida, Jerzy Jarzyński, Wacław Wolicki i Ryszard Śliwiński. Celem Biura było gromadzenie informacji o osobach represjonowanych oraz udzielanie im pomocy prawnej i materialnej, m.in. rozdzielano pieniądze i dary otrzymywane z różnych ośrodków. Biuro mieściło się w jednym z pomieszczeń plebanii, było czynne w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godzinach popołudniowych.

Osoby związane z Biurem m.in. uczestniczyły w organizowaniu pielgrzymek ludzi pracy do sanktuarium w Licheniu, od 1983 corocznych Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy, także w in. niezależnych inicjatywach (jawnych) przy parafii, np. Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki, współorganizowały obchody 3. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Wysyłano również petycje do Sejmu PRL i Episkopatu Polski w sprawie uwolnienia więźniów politycznych.

Biuro było jednocześnie przykrywką dla zakonspirowanej działalności „S” w Koninie. Prowadzono kolportaż podziemnych wydawnictw (np. kalendarzy jako „cegiełek” na działalność Biura oraz „S”), niektórzy spośród działaczy Biura zaangażowani byli bezpośrednio w działalność struktur podziemnych.

Od 12 I 1983 SB w Koninie rozpracowywała działalność Biura w ramach SOS krypt. „Pomoc” i „Biuro”, nast. SOR krypt. „Układ II”.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony