Hasła rzeczowe

Bizonowe Echo

"Bizonowe Echo", podtytuł: „Niezależne pismo pracowników Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku”, wydawane przez Tymczasowy Komitet Organizacyjny „S”, następnie przez KZ „S” I-IX 1989. Od nr. 5 jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» – Bizonowe Echo”.

Ukazało się 9 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w wydawnictwie im. Matyldy Kretkowskiej Magdy (nr. 1-4) i w formacie A5, drukowanych na zakładowym kserografie, w nakładzie 300-500 egz.; nr 3 dodrukowany na sitodruku przez drukarnię PPS; miesięcznik. Wyszedł także „Dodatek Okolicznościowy” (z 26 VI 1989), poświęcony wydarzeniom czerwcowym w Poznaniu w 1956 i Płocku w 1976).

W składzie redakcji: Wiktor Moskwa (redaktor naczelny), Bogdan Chrzanowski, Jana Ignaczewski, Henryk Skibiński.

Zamieszczano głównie informacje o działalności „S” w Fabryce Maszyn Żniwnych, regionie i w kraju.

Kolportowano na terenie Płocka.

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry