Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie, powstało w 1985. Organizatorem i duszpasterzem był proboszcz ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Zenon Raczyński, który od XI 1984 w każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiał Msze za Ojczyznę i wygłaszał patriotyczne kazania.

Większość mieszkańców parafii stanowili pracownicy Huty im. Bolesława Bieruta, ale w Mszach za Ojczyznę uczestniczyli także inni mieszkańcy miasta. Msze były manifestacjami ducha patriotycznego, okazją do spotkań działaczy podziemnej „S”. Po mszach św. miały miejsce wykłady i prelekcje zaproszonych gości. Organizowano także wystawy, współorganizowano Ogólnopolskie Pielgrzymki Świata Pracy na Jasną Górę. W 1988 zbierano pieniądze dla represjonowanych za strajk górników w Jastrzębiu-Zdroju.

Od XI 1985 ks. Raczyński był przedmiotem szykan władz komunistycznych. W II 1986 zażądano usunięcia go ze stanowiska proboszcza, czego bp częstochowski Stefan Bareła nie uczynił. Od tej pory do XII 1987 ks. Raczyński nie był uznawany przez władze komunistyczne za proboszcza (nie mógł m.in. organizować procesji Bożego Ciała). Działalność Duszpasterstwa, w tym i Msze za Ojczyznę były kontynuowane. W 1989 ks. Raczyński został kapelanem „S”.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry