Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie (od 1992 katedra), rozpoczęło działalność 15 VII 1984 w miejscu, gdzie od 1983 patriotyczne kazania gromadziły mieszkańców Rzeszowa i okolic; powstało z inicjatywy m.in. Barbary i Romana Wyrzykowskich, Józefa Konkela oraz bp. Tadeusza Błaszkiewicza.

W DLP działali m.in. Stanisław Łakomy, Adam Matuszczak, Jarosław A. Szczepański, Jan Wiśniewski, Andrzej Żybura. Kapelanem DLP był ks. Eugeniusz Dryniak, 6 VIII 1985 oficjalnie mianowany przez bp. Ignacego Tokarczuka (w VI 1987 odwołany, następnie przez 2 lata prowadził DLP w Przemyślu).

DLP przygotowywało comiesięczne Msze za Ojczyznę, po nich prelekcje (tematy historyczne i współczesne) z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i opozycji, występy aktorów niezależnych, wystawy, projekcje filmów wideo. Od 1985 organizowano obchody rocznic śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i rozpowszechniano informacje o jego działalności oraz procesie toruńskim, organizowano coroczne Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę i Marsze Trzeźwości do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie (z inicjatywy duszpasterstwa w Soninie), z rolnikami organizowano obchody rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i dożynki diecezjalne. W 1988 przygotowano spotkanie rolników z prof. Andrzejem Stelmachowskim przed Okrągłym Stołem (17 IX), w 1989 spotkanie i konferencję prasową Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S” (18-19 II).

Działaczy DLP wielokrotnie przesłuchiwano i represjonowano (szczególnie przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1987), kapelana próbowano zastraszyć. Po ujawnieniu się RKW „S” niektórzy działacze DLP podjęli działalność przy kościele Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie. Symbolicznym zamknięciem pracy DLP w kościele na Drabiniance było pojednanie rzeszowskich funkcjonariuszy MO ze społeczeństwem (18 III 1990) i rzeszowski Okrągły Stół na zaproszenie proboszcza ks. Stanisława Maca, z udziałem b. działaczy podziemia i parlamentarzystów (7 X 1990).

Wanda Tarnawska

Opcje strony

do góry