Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie powstało w 1985 z inicjatywy Edwarda Wóltańskiego odpowiedzialnego w „podziemiu” m.in. za rozdział pomocy rzeczowej i żywnościowej rodzinom osób represjonowanych internowanych i osadzonych w więzieniach. Ksiądz proboszcz Wiesław Migdał przydzielił pomieszczenie na segregowanie i pakowanie produktów, które jednocześnie posłużyło jako miejsce spotkań, wymiany podziemnej literatury oraz pozyskiwania informacji o wydarzeniach w kraju, a m.in. w Kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Duszpasterzem DLP był ks. Jerzy Rząsowski, a pomagał mu w tym ks. Kazimierz Korab. Już od końca 1983 roku w gablocie na terenie kościoła wywieszano treść kazań ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki oraz fotografie z uroczystości w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Aktywnymi członkami duszpasterstwa było kilkadziesiąt osób m.in. E. Wóltański, Mieczysław Garboś, Jan Madej, Antoni Wysocki, Jan Czukiewski, Jacek Swakoń, Wiesław Pawłowski, Sławomir Jaszcza, Stefan Nawrot, Antoni Blicharski. W 1987 członkowie DLP wyjeżdżali do Warszawy, Gdańska i Częstochowy na Msze z papieżem Janem Pawłem II podczas III pielgrzymki do ojczyzny. Co roku (wcześniej indywidualnie, a od 1985 w grupie zorganizowanej) uczestniczono w Pielgrzymkach Świata Ludzi Pracy na Jasną Górę i pielgrzymkach ekologicznych wzdłuż stawu osadowego do Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Grodowcu oraz kilkakrotnie do Lichenia. Odprawiane były msze za Ojczyznę, podczas których odczytywano patriotyczne intencje układane przez członków DLP. Organizowano okolicznościowe uroczystości narodowo-kościelne np. 3 V, 11 XI, 15 VIII, 13. każdego mies.). Co roku odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej trwające tydzień. Wygłaszano wówczas prelekcje i odczyty, urządzano spotkania i występy artystyczne oraz projekcje zakazanych filmów i wieczorki poezji patriotycznej. Niektóre imprezy przeprowadzano także w innych kościołach na terenie Lubina (np .m.in. wystawa poświęcona ks. J. Popiełuszce). Nawiązano współpracę ze strukturami podziemnymi „S” w Lubinie, Głogowie, Wrocławiu i innych regionach oraz z działaczami NSZZ „S” Rolników Indywidualnych i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”. W trosce o zdrowie mieszkańców Lubina i okolic oraz o ochronę środowiska występowano z pismami apelującymi o zabezpieczenie powierzchni stawu osadowego w Rudnej. Podczas cotygodniowych spotkań DLP ćwiczono śpiewanie pieśni patriotycznych  i religijnych, w efekcie powstał chór parafialny, który istnieje do dziś. Kilku członków DLP uczestniczyło w Diecezjalnych Dniach Skupienia Modlitewnego organizowanych przez ks. Stanisława Orzechowskiego we Lwówku Śląskim oraz w latach 1986-88 w zajęciach trzyletniego Archidiecezjalnego Studium Chrześcijańsko-Społecznego we Wrocławiu (w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej), co umożliwiło nawiązywanie kontaktów, rozwijanie solidaryzmu i wymianę nielegalnych materiałów (np. gazetek i ulotek) między uczestnikami przyjeżdżającymi z różnych miejscowości. Podczas spotkań DLP udostępniano wydawnictwa drugiego obiegu, dzięki temu przyczyniono się do stworzenia biblioteki parafialnej liczącej kilkaset woluminów. Organizowano również pomoc materialną i prawną parafianom, działaczom opozycyjnym i ich rodzinom oraz wycieczki i wczasy dla członków DLP, rodzin osób represjonowanych i uwięzionych i obozy dla ich dzieci, a także wystawy okolicznościowe, wieczorki taneczne i spotkania rekreacyjne. Różnorodna działalność DLP była możliwa m.in. dzięki współpracy E. Wóltańskiego i M. Garbosia z Arcybiskupimi Komitetami Charytatywnymi: we Wrocławiu i w Warszawie. Zapraszano ludzi ze świata nauki, kultury i sztuki oraz działaczy opozycji. Byli to m.in.: Ernest Bryll, Jerzy Eysymontt, Władysław Frasyniuk(2x), Grupa Teatralna Dnia Ósmego, Andrzej Gwiazda (3x), Stanisław Helski (2x), Jakub Jakubczak, Aleksander Jędraszczyk(2x), Marian Jurczyk(2x), Adolf Juzwenko, Antoni Kopaczewski (2x), Jerzy Kropiwnicki (2x), Romuald Kukołowicz, Jacek Kuroń (2x), Antoni Lenkiewicz, Kornel Morawiecki (4x), Marek Muszyński, Wojciech Myślecki (3x), Jerzy Nowicki, Jan Olszewski (2x), ks. Stanisław Orzechowski, Jerzy Przystawa (4x), Zbigniew Romaszewski, Władysław Siła–Nowicki, Józef Teliga (2x), Krzysztof Turkowski, Anna Walentynowicz (3x), Andrzej Wiszniewski (3x).

E. Wóltański i M. Garboś zorganizowali pomoc prawną i materialną dla kilkudziesięciu osadzonych kolegów. Jeździli oni na rozprawy sądowe, gdzie dostarczali żywność z przemycanymi informacjami w postaci grypsów, a nawet znaczkami solidarnościowymi. W trakcie krótkich rozmów pozyskiwali informacje dotyczące działalności i represji, z których stworzyli archiwum wykorzystywane do dzisiaj. DLP w roku 1988 wystąpiło do Rady Miasta Lubina o nadanie nazwy ulicy Józefa Piłsudskiego i uzyskało pozytywny efekt.

Teresa Misztal

Region Dolny Śląsk, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry