Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13426,Geofon.html
2023-09-27, 06:03

Geofon

"Geofon", „Biuletyn informacyjny TKZ NSZZ «Solidarność» – Geofizyka Toruń”, pismo zakładowe toruńskiego Przedsiębiorstwa Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego (w skrócie: Geofizyka), wydawane 4 XII 1984 – 26 IV 1988 i 31 VIII 1990. W nr. 7/8 i 12. z 1985 oraz nr. 19. (68) z 1987 podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Geofizyka Toruń”; w nr. 99/100 z 1990: „Okolicznościowy biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Geofizyka Toruń”.

Ukazało się 98 nr. oraz specjalny podwójny nr 99/100 z 31 VIII 1990, podsumowujący historię pisma (w 1984: 1 nr, w 1985 i 1986: po 24 nr., w 1987: 22, w 1988: 20, w 1989: 7), o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-500 egz.; wychodziło nieregularnie. Od nr. 1. (26) z 1986 wprowadzono numerację roczną i ciągłą.

W składzie zespołu: Piotr Borek i Jerzy Lassota, we współpracy z autorami: Zdzisławem Boćkiem, Maciejem Górskim, Ewą Grabowską, Władysławem Kryplem, Elżbietą Lassotą, Ryszardem Płockim, Tadeuszem Soleckim, Adamem Wojciechowskim; matryce sporządzali: Wanda Balawender-Czynsz, Elżbieta i Jerzy Lassotowie; druk: Marek Czukiewski, Jerzy Kowalski, E. i J. Lassotowie oraz Janusz Zieliński w mieszkaniach W. Balawender-Czynsz, Gabrieli Czukiewskiej, W. Krypla, Stefana Rawskiego, Pawła Rzoski i J. Zielińskiego; 3 pierwsze nr. wydrukowali w swoich drukarniach Henryk Mrówczyński i Marek Konikiewicz, potem Marek Wachnik przeszkolił członków TKZ Geofizyki w obsłudze powielacza i gazetę produkowano własnymi siłami; awaria powielacza w 1988 spowodowała zawieszenie wydawania tytułu.

Publikowano głównie teksty o tematyce zakładowej i społecznej. Zajmowano się sprawami płacowymi i kadrowymi, piętnując samowolę i przywileje dyrekcji oraz biorąc w obronę represjonowanych w pracy członków „S” (J. Lassota i Andrzej Radwański), publikowano apele, oświadczenia i coroczne sprawozdania finansowe TKZ, zamieszczono wniosek o rejestrację „S” Geofizyki z 1987. Ukazywały się stałe relacje z toruńskich Mszy za Ojczyznę. Pisano też o sprawach krajowych: podwyżkach cen, wyborach w 1985, stosunku opozycji do władz i ich posunięciach, działaniach KKW, Czarnobylu („nauka i technika radziecka promieniuje na cały świat”), więźniach politycznych i amnestiach, upadku moralności w społeczeństwie, nowelizacji kodeksu pracy. Odnotowywano patriotyczne rocznice, każdego roku w IV ukazywał się artykuł przypominający, że jest to miesiąc pamięci narodowej. Stosowano różne formy dziennikarskie: artykuł wstępny, felieton, komentarz, list otwarty (do dyrekcji zakładu lub do POP PZPR), polemikę (np. Tadeusza Duszyńskiego z Niezależnego Ruchu „Ziemia Chełmińska” z toruńskim RKW). Zamieszczano wspomnienia o zmarłych pracownikach zakładu, życzenia świąteczne, przytoczono wiersz Jacka Kaczmarskiego (o dzieciach Grudnia ’81). Najczęściej i najdłużej ukazujące się pismo zakładowe w Toruniu. W 1987 otrzymało nagrodę TKK dla najlepszego w Polsce pisma zakładowego.

Kolportaż w ramach struktur podziemnej „S”.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony