Hasła rzeczowe

Głos Trzeciej Bramy

„Głos Trzeciej Bramy”, pismo wydawane 11 VI 1988 – 3 II 1989 w Gdańsku; zainicjowane podczas strajku w V 1988 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Piotra Babińskiego przy współpracy Pawła Maciejewskiego, malarza z Wydz. K-3 (wydano wtedy strajkową gazetkę wydziałową, wyrażającą bezpośrednio opinie strajkujących stoczniowców); podtytuł w nr. 19–20 „Niezależne pismo stoczniowców Wydz. K-3 Stoczni Gdańskiej”, w nr. 19!: „Pismo NSZZ «Solidarność» Wydziału K-3 S.G.”.

Ukazało się 21 nr. (do 16 XII 1988 nr. 1-20 i 3 II 1989 nr 19!) o obj. 2-4 s. w formacie A4, w nakładzie ok. 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie (do VIII 1988 wyszło kilkanaście nr. drukowanych w mieszkaniu Mirosława Majczyny, asystenta na Wydz. Chemii UG, przy ul. Zielonej na Dolnym Mieście w Gdańsku).

W składzie zespołu m.in.: P. Babiński, P. Maciejewski i M. Majczyna. W druku i kolportażu uczestniczyli też inni stoczniowcy, którzy jednocześnie dostarczali informacje o tym, co się działo na poszczególnych wydziałach. W kolportażu poza SG pomagali uczestnicy WiP, członkowie NZS i FMW.

Przed rocznicą Sierpnia ’80 wydrukowano plakaty upamiętniające strajk; w VIII 1988 od pierwszego dnia strajku ukazywało się wydanie strajkowe (odpowiedzialnych za druk „Rozwagi i Solidarności” zatrzymano na 48 godz. i zespół „Głosu Trzeciej Bramy” przejął ich obowiązki na terenie SG). Drukowano także ulotki strajkowe. Informacje z „Głosu Trzeciej Bramy” w czasie strajku były często cytowane w przeglądach prasy podziemnej Radia Wolna Europa.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry