Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13470,Grot.html
2021-03-05, 19:52

Grot

"Grot", pismo związkowe „S” WSK PZL Świdnik, wydawane od 1980: przez Zakładowy Komitet Założycielski (od XI 1980), Zakładową Komisję Związkową (od V 1981), podziemną Zastępczą KZ (od 1982); wielokrotnie zmieniało tytuł: nr. 1-15 (XI 1980 – II 1981) „Pismo Związkowe”, nr. 16-40 (II-XI 1981) „Biuletyn Związkowy”, nr. 41-43 (XI-XII 1981) „Grot. Gazetka Zakładowa”.

Do 13 XII 1981 ukazało się 45 nr., w tym 2 specjalne – na Dzień Kobiet i na 1. rocznicę Sierpnia ’80.

Od I 1982 wznowiono wydawanie pisma z nowym tytułem: „Grot. Biuletyn Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”. Wydawane początkowo z nową numeracją (nr. 1-2), od nr. 46 powrócono do numeracji sprzed 13 XII 1981. Od nr. 93 (z 1984) zatytułowane „Grot. Biuletyn Związkowy”, od nr. 116 (z 1986) „Grot. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ „S” WSK Świdnik”, od nr. 125 (z 1987) „Grot. Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Świdnik”, od nr. 135 (z 1988) „Grot. Biuletyn Związkowy NSZZ «S» WSK Świdnik”. 2 VI 1989 ukazał się ostatni podziemny nr 155. Od X 1989 wydawanie pisma kontynuowano legalnie.

Drukowane na powielaczu, sitodruku i offsecie w nakładzie 100 (nr 1) – 4 tys. egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: (do 13 XII 1981) Alfred Bondos (redaktor prowadzący), Zygmunt Karwowski, Zbigniew Kalinowski, Zenon Księski, Joanna Zielińska, Eugeniusz Popkiewicz; po 13 XII 1981: Cezary Listowski (1982-1984) i Kazimierz Bachanek (1985-1989); autorzy artykułów m.in.: Andrzej Sokołowski i A. Bondos. Druk w podziemiu w różnych okresach: Kazimierz Pierzchała, małżeństwo Radomskich, Zbigniew Kursa, A. Sokołowski, Edward Prażmo, Mirosław Kaczan, Tomasz Kasperski, Marek Brzozowski, Andrzej Borys, Stanisław Wiejak i Waldemar Kaczmarek. Za podziemny kolportaż w różnych okresach odpowiadali: Adam Oleszek, Bolesław Kaczmarczyk, Sławomir Łuczak, Marian Król, Ryszard Pasek.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony