Hasła rzeczowe

Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, powstała w IV 1987 w reakcji na powołanie przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady „S”. Utworzyło ją grono d. działaczy kierownictwa „S”, m.in. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka, Jan Rulewski, Andrzej Słowik, Stanisław Wądołowski; ich zdaniem, pierwszym etapem odbudowy jawnej „S” powinno być odtworzenie statutowych władz Związku w składzie z 1981 (z wyłączeniem tych, którzy sprzeniewierzyli się etosowi „S”), dopiero na kolejnym etapie skład zostałby poszerzony o czołowych działaczy podziemia. Grupie Roboczej podporządkowane były stosunkowo nieliczne struktury regionalne, najsilniejsze w Łodzi i Szczecinie. 20 IX 1987 GR zainicjowała ogłoszenie Listu grupy 22 działaczy „S” do L. Wałęsy, wzywającego do zwołania posiedzenia KK; kolejny, podpisany przez 35 osób (w tym 16 członków KK), wystosowano 18 XII 1988. W pocz. 1988 podjęto negocjacje z KKW, jednak bez powodzenia. Do Trybunału Konstytucyjnego skierowano wniosek o uznanie za niezgodne z Konstytucją aktów prawnych zawieszających działalność „S”, a następnie rozwiązujących Związek. Zainicjowano również powołanie Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w „S”. W 1988 GR wydała kilka nr. „Biuletynu Informacyjnego”. W wyborach parlamentarnych 1989 GR wystawiła w niektórych okręgach własnych kandydatów. W kolejnych miesiącach jej aktywność zanikła; część działaczy włączyła się w odbudowę struktur „S”, część utworzyła w II 1990 NSZZ Solidarność ’80, inni wycofali się z działalności związkowej.

Łukasz Kamiński

Region Polska

Opcje strony

do góry