Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13561,Informator-Solidarnosc-Region-Srodkowo-Wschodni.html
18.05.2024, 15:24

Informator «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni

„Informator »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni”, pismo wydawane 13 XII 1981–24 IV 1989 w Lublinie, zainicjowane przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesława Ruchlickiego i Emila Wardę, nawiązujące tytułem do pisma „Informator” sprzed 13 XII 1981, oficjalnego organu ZR Środkowo-Wschodniego. Ukazało się 180 nr., format A4, druk na powielaczu, offsetowy i techniką sitodruku, nakł. 5–6 tys. egz., tygodnik. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. w mieszkaniu Krzysztofa i Wiktora Tomasza Grudniów. W redakcji (po aresztowaniu 16 II 1982 K. Hariasza, A. Kutkowskiego, W. Ruchlickiego i E. Wardy): Andrzej Pleszczyński (redaktor nacz.), Wanda Baj, Krzysztof Grudzień, Ewa Różycka (od nr. 11 z 23 II 1982), Józef Krzyżanowski (oficjalny przedstawiciel TZR Środkowo-Wschodniego „S”), Barbara Pleszczyńska, Grażyna Ziółkowska, Jan Magierski (organizator i koordynator poszczególnych etapów przygotowywania i wydawania pisma), Wojciech Guz (drukarz i wydawca, inicjator wydawnictwa Biblioteka „Informatora”), autorzy tekstów lub serwisów informacyjnych, m.in.: Wacław Biały, Radosław Drwal, Zdzisław Kowalski, o. Wacław Oszajca i Anna Truskolaska. Od jesieni 1984 (nr 91) w proces druku włączył się zespół dysponujący offsetem: Andrzej Woytowicz, Janusz Ruciński, Bernard Nowak i Lech Klimkowski, serwis offsetu Zbigniew Skorzyński. Hurtowy odbiór nakł. z drukarni do gł. kanałów kolportażowych w różnych okresach: J. Magierski, Franciszek Bujak (aresztowany 10 VII 1985), Wacław Wasilewski (aresztowany 13 V 1985), Jan Szyszko i Wojciech Guz. W każdym nr. podawano nazwę drukarni opatrzoną imieniem innego patrona. SB wydała fałszywki (nr. 15, 16 i 27) z nazwami drukarń: im. kard. Wyszyńskiego, im. Świąt Wielkanocnych, im. Jana XXIII.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony