Hasła rzeczowe

Iskra (Pionki)

„Iskra” (Pionki), pismo Komitetu Robotniczego PPS w Pionkach, wydawane VI 1988–XII 1989, należało do Porozumienia Prasowego PPS, grupującego pisma tej organizacji. Ukazało się 13 nr., obj. 2–4 s., format A4, druk na powielaczu i techniką sitodruku, w nakł. ok. 500 egz., okazjonalnie do 800, miesięcznik. W redakcji: m.in.: Cezary Miżejewski (założyciel, redaktor i drukarz), Józef Mąkosa, Mirosław Piotrowski, Grzegorz Sulima, Konrad Sałagan. Do nr. 7 druk w Wydawnictwie im. Olofa Palmego, do nr. 11 w lubelskim okręgu PPS, w drukarni im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. Drukarze: Adam Bobryk i Witold Bobryk, od nr. 11 w wydawnictwie im. Stefana Okrzei. KR PPS i redakcja „Iskry” były podzielone światopoglądowo (C. Miżejewski deklarował się jako ateista, pozostali działacze mocno związani z Kościołem katolickim – parafia św. Barbary w Pionkach). Pismo miało charakter antykomunistyczny i mocno akcentowało kwestie społeczne, m.in. problemy socjalne i bytowe pracowników oraz ich rodzin.

Marek Wierzbicki

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry