Hasła rzeczowe

Iskra (Zgorzelec)

„Iskra”, pismo wydawane w Zgorzelcu IX 1984–IV 1986, przez młodzież z Niezależnego Ruchu Działania „Solidarność”. Założone i redagowane przez Grzegorza Stemlera, Grzegorza Nowickiego i Wacława Janikowskiego. Ukazało się 11 nr., obj. 2–6 s., nieregularne, format A4, nr. 1–3 przepisywane na maszynie do pisania, nast. druk na powielaczu, nakł. 600–1000 egz. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. Niezależna Młodzieżowa Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza (faktycznie drukował zespół redakcyjny). Publikowano informacje o działalności podziemnej w regionie i kraju, komentarze nt. wydarzeń i sytuacji w szkołach średnich, w Zgorzelcu, art. publicystyczne dot. ­spraw „S”, propagandy władz. X 1985 apel o bojkot wyborów do Sejmu PRL; wiersze Ryszarda Krynickiego (w nr. 1 i 11); apel Komitetu Helsińskiego w Polsce i Apel Stu (nr 6, 1985); apele TKK „S” Ziemi Zgorzeleckiej oraz przedruki pojedynczych tekstów z „Gencjany”, „Tygodnika Mazowsze” (Napad na ks. [Tadeusza Isakowicza-]Zaleskiego) i „Bazy”. Kolportaż gł. w Zgorzelcu i Jeleniej Górze, cena 5, 10 i 20 zł.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry