Hasła rzeczowe

Iskra (Zgorzelec)

„Iskra”, pismo wydawane w Zgorzelcu IX 1984–IV 1986, przez młodzież z Niezależnego Ruchu Działania „Solidarność”. Założone przez Grzegorza Stemlera, Grzegorza Nowickiego i Wacława Janikowskiego; w redakcji: G. Nowicki (red. nacz.), Mirosław Słowiński, Ireneusz Wysoczański i W. Janikowski. Ukazało się 11 nr., obj. 2–6 s., nieregularne, format A4, nr. 1–3 przepisywane na maszynie do pisania, nast. druk na powielaczu, nakł. 600–1000 egz. Druk Niezależna Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza; początkowo drukowano w Zgorzelcu w mieszkaniu M. Słowińskiego, nast. w Jędrzychowicach w domu udostępnionym przez Ireneusza Lipiaka; drukowali G. Nowicki, M. Słowiński, I. Lipiak, Robert Stachurski i sporadycznie G. Stemler. Kolportowali gł. I. Lipiak, Adam Majocha, R. Stachurski, G. Stemler, I. Wysoczański oraz Czesław Cechnicki i W. Janikowski. Publikowano informacje o działalności podziemnej w regionie i kraju, komentarze nt. wydarzeń i sytuacji w szkołach średnich, w Zgorzelcu, art. publicystyczne dot. spraw „S”, propagandy władz. X 1985 apel o bojkot wyborów do Sejmu PRL; wiersze Ryszarda Krynickiego (w nr. 1 i 11); apel Komitetu Helsińskiego w Polsce i Apel Stu (nr 6, 1985); apele TKK „S” Ziemi Zgorzeleckiej oraz przedruki pojedynczych tekstów z „Gencjany”, „Tygodnika Mazowsze” (Napad na ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). [Tadeusza Isakowicza-]Zaleskiego) i „Bazy”. Po powołaniu G. Nowickiego do zasadniczej służby wojskowej pismo przestało się ukazywać. Kolportowane gł. w Zgorzelcu i Jeleniej Górze; cena 5, 10 i 20 zł.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry