Hasła rzeczowe

Komisja Pięciu

Komisja Pięciu, utworzona 10 VI 1978 na III Spotkaniu Ogólnopolskim ROPCiO w celu wyjaśnienia stawianych Leszkowi Moczulskiemu zarzutów o defraudację organizacyjnych pieniędzy. W skład KP weszli: o. Ludwik Wiśniewski, Marian Skuza, Bronisław Sroka, Marian Bogacz, Andrzej Mazur. KP odbyła 4 posiedzenia plenarne oraz szereg rozmów z osobami mogącymi wyjaśnić okoliczności i przesłanki stawianych zarzutów. Na pierwszym posiedzeniu KP A. Czuma złożył pisemne oświadczenie, że L. Moczulski otrzymał następujące kwoty na cele ROPCiO, których nie przekazał do kasy Ruchu: w XII 1977 – 500 dol. USA, w I 1978 – 200 dol. USA, 1977/1978 wpłaty ze Szczecina, Lublina i Krakowa na łączną sumę ponad 6 tys. zł. KP oczyściła L. Moczulskiego ze stawianych mu zarzutów. W przyjętym oświadczeniu końcowym 29 X 1978 uznano, że gospodarka finansowa ROPCiO była chaotyczna i wielotorowa.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry