Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13707,Komunikat-NSZZ-Solidarnosc-przy-Akademii-Rolniczej-w-Krakowie.html
18.05.2024, 14:38

Komunikat NSZZ «Solidarność» przy Akademii Rolniczej w Krakowie

"Komunikat NSZZ «Solidarność» przy Akademii Rolniczej w Krakowie", pismo wydawane w Krakowie w 1981 (do 10 XII); od nr. 46 (z 25 XI 1981) tytuł: „Komunikat Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZZ «Solidarność» przy Akademii Rolniczej w Krakowie”.

Ukazały się 63 nr. o obj. 1-9 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu białkowym, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jan Stalmach (rzecznik prasowy Uczelnianej Komisji Zakładowej).

Pismo związkowe, zakładowe o charakterze informacyjnym. Publikowano oświadczenia, ogłoszenia, instrukcje i dokumenty wydawane przez „S” AR oraz inne struktury związkowe i opozycyjne. Na bieżąco informowano o sytuacji i wydarzeniach w AR i na in. uczelniach, w regionie i kraju.

Pismo adresowane do studentów i pracowników uczelni.

 

Paweł Goleń

Opcje strony