Hasła rzeczowe

Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego na Opolszczyźnie

Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego na Opolszczyźnie powstał z bezpośredniej inspiracji byłego Naczelnika Szarych Szeregów Stanisława Broniewskiego „Orszy”, który 19 IX 1980 obecny był na uroczystości przekazania sztandaru IV Opolskiemu Szczepowi ZHP im. Szarych Szeregów. 20 XI 1980 powołano Opolskie Porozumienie Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego ZHP, w skład którego weszło 29 instruktorów harcerskich z czterech różnych opolskich szczepów. 19 XII 1980 instruktorzy skupieni w OPIAM powołali Krąg Instruktorów Harcerskich Andrzeja Małkowskiego w Opolu. W I 1981 powołano stałą Radę Kręgu w składzie: Maria Furmanek (Komendant), Eugeniusz Szaran, Paweł Kukiz, Teresa Szmit-Herkoperec, Janusz Podolak, Jerzy Bogacz, Grzegorz Przybyłko. W III 1981 w zbiórce Kręgów Małkowskiego w Warszawie przed VII Zjazdem ZHP środowisko opolskie reprezentowali: Ludmiła Gliwa, M. Furmanek, Adam Szaran, G. Przybyłko, Janusz Nowicki, Mirosław Wysocki, Zbigniew Hoffman.

Opolscy harcerze zorganizowali dwa duże zloty: w Tułowicach (1-3 V 1981) oraz Zlot Harcerzy Śląskich na Górze św. Anny (8-10 V 1981). 7 VI 1981 Komendant opolskiego Kręgu dh M, Furmanek została wybrana do Rady Porozumienia KIHAM w Warszawie.

Po 13 XII 1981, ponieważ ZHP jako organizacja nie została rozwiązana, instruktorzy opolskiego KIHAM kontynuowali działalność. W zimie 1981-1982 opolski KIHAM był współorganizatorem Pogotowia Zimowego Harcerzy, którego celem była pomoc osobom starym i niepełnosprawnym narażonym na szczególne trudności po wprowadzeniu stanu wojennego.

We IX 1982 Rada Porozumienia KIHAM, po naciskiem władz naczelnych ZHP, zaleciła rozwiązanie Kręgów. Zgodnie z powyższym Opolski Krąg Instruktorów Harcerskich podjął decyzję o samorozwiązaniu 24 IX 1982.

Opolski KIHAM wydawał własne czasopismo „Harcerz Opolski”.

 

Mariusz Patelski

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry